Pomoc publiczna znów dla największych

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2008 roku to kwota prawie 14,4 mld zł, wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponad połowa tej kwoty została przekazana dużym przedsiębiorcom, w ramach pomocy horyzontalnej i regionalnej. Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2007, ulgi podatkowe i dotacje. Wartość wsparcia w roku 2007 wyniosła 6,55 mld zł.

Na pierwszym miejscu wśród instytucji udzielających pomocy znajduje się Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w ub. roku udzielił wsparcia w wysokości 2,89 mld zł. Kolejne pozycje zajmują: Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5 mld zł oraz urzędy skarbowe i celne – 1,95 mld zł.

Największym beneficjentem pomocy, podobnie jak w latach 2004-2007, pozostaje – z kwotą 2,18 mld zł – Grupa PKP, w ramach której największe wsparcie otrzymała spółka PKP Przewozy Regionalne – 2,07 mld zł. Następne na liście to: PKN Orlen – 484,5 mln zł, PGE Elektrownia Opole – 411,1 mln zł, PGE Elektrownia Turów – 348,2 mln zł, Grupa Lotos – 245,5 mln zł oraz Kompania Węglowa – 236,3 mln zł.
Wśród województw, podobnie jak w roku 2007, w czołówce znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województw: mazowieckiego – 1,86 mld zł, śląskiego – 1,84 mld zł, dolnośląskiego – 1,04 mld zł oraz wielkopolskiego – 926,8 mln zł. Natomiast największą dynamikę wzrostu, w porównaniu do roku 2007, odnotowano w województwie: opolskim, mazowieckim, małopolskim i lubelskim.

Wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcom w roku 2008 wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2007, przede wszystkim ze względu na pomoc, która do tej pory nie występowała. W 2008 roku po raz pierwszy do ogólnej kwoty pomocy zaliczono środki wspólnotowe (2,66 mld zł) ze względu na fakt, że w perspektywie finansowej 2007-2013 Komisja Europejska wymaga zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia ze środków wspólnotowych z przepisami o pomocy publicznej. Rozpoczęto też udzielanie pomocy dla wytwórców energii w związku z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (1,75 mld zł). Wsparcie trafiło również do przedsiębiorców produkujących biopaliwa (854,7 mln zł).

Spadła natomiast wartość wsparcia dla przedsiębiorstw prywatnych – w 2008 roku otrzymały 72,8 proc. ogólnej kwoty pomocy, w 2007 roku było to aż 87,2 proc. Jest to niekorzystna tendencja, ponieważ przyjmuje się, że podmioty działające na warunkach całkowicie wolnorynkowych zapewniają lepsze wykorzystanie środków.