Pomoc na przetwórstwo produktów rolnych

Jeszcze tylko do 3 sierpnia można  w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa składać wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z budżetu PROW na lata 2014 – 2020. To już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać  rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Pomoc  jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

– Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także z produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych – informuje ARiMR.

Źródło: ARiMR