Pomoc po powodziach i huraganach

Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r., rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej przezco najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny iuderzeniepioruna.

Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:

  1. do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż wysokość 144% wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, lub stad podstawowych zwierząt gospodarskich, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny,uderzeń pioruna – od ryzyka wystąpienia takich okoliczności;
  2. do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo;
  3. w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie dotyczy inwestycji, w których koszty kwalifikowalneprzekroczą 10 tys. zł.
Zakres rzeczowy kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje zakupu rzeczy używanych (tj. maszyn i urządzeń) oraz sprzętu komputerowego. Można natomiastzakupić stado podstawowe zwierząt hodowlanych.
Obecne wsparcie nie ma charakteru odtworzeniowego, to znaczy, że jeśli rolnik w wyniku klęski żywiołowej, która nawiedziła jego gospodarstwo stracił budynek inwentarski, nie musi go odbudowywać, może np. kupić nową maszynę rolniczą.
O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków.
Szczegóły na www.arimr.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności