Pomoc dla ubogich w Europie

Unia Europejska ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Dziesięć lat temu przywódcy państw UE podjęli zobowiązanie do uporania się z problemem ubóstwa. Wyznaczony wówczas termin zbliża się, jednak do osiągnięcia założonego celu wciąż jest jeszcze daleko.

Ludzie ubodzy, to Ci, którzy osiągają dochód mniejszy niż 60 proc. średniego krajowego wynagrodzenia, wg określeń przyjętych przez UE. Zgodnie z tą definicją, blisko 80 mln Europejczyków – ponad 15 proc. ludności – żyje na lub poniżej progu ubóstwa. Co dziesiąty Europejczyk żyje w gospodarstwie domowym, w którym żaden z domowników nie ma pracy, a 8 proc. Europejczyków nie udaje się przezwyciężyć ubóstwa pomimo tego, że mają pracę.
W UE określa się ludzi jako ubogich, gdy

Jak widać, ubóstwo również boleśnie dotyka mieszkańców Europy. Zamyka ono ludziom drogę do takiego życia, które dla większości z nas jest czymś oczywistym. Przyczyny ubóstwa są bardzo różnorodne: niski poziom wykształcenia, problemy z nałogami, niedostateczny dostęp do bogactwa kulturowego, zasobów społecznych i środków materialnych w dzieciństwie.

Sytuacja nie jest beznadziejna, jak uważają unijni parlamentarzyści. Jedną z podstawowych wartości promowanych w Europie jest solidarność. Dlatego też UE ogłosiła rok 2010 Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Zaplanowano wiele inicjatyw i działań, m.in. w maju odbędzie się spotkanie ludzi żyjących w ubóstwie z różnych krajów Europy, a w październiku – dyskusja przy okrągłym stole. Każde z państw UE opracuje własny program mający na celu rozwiązanie konkretnych problemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności