Pomoc dla rolników dotkniętych tegoroczną suszą

Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości krytycznych KBW określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb.

Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa są ogłaszane, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu.

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się m.in. umożliwienie producentom rolnym zgłaszanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji, która umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem KBW i ustalonym poziomem strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół oszacowania szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy, na podstawie którego będzie mógł ubiegać się o pomoc.

– Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą ubiegać się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r. na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów zaplanowane zostały środki w wysokości 73.390 tys. zł, co pozwala na obsługę kredytów klęskowych uruchomionych w latach poprzednich i uruchomienie w roku bieżącym linii kredytowej w wysokości 1 mld złotych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

– dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Według danych resortu rolnictwa w roku bieżącym ubezpieczenie od ryzyka suszy posiada 1 754 rolników, którzy ubezpieczyli od ryzyka strat spowodowanych przez suszę uprawy na powierzchni 53 261 ha.

– Jednocześnie wznowione zostały prace nad wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Natomiast wprowadzenie ubezpieczeń od utraty dochodów z produkcji rolnej musi być poprzedzone wprowadzeniem przepisów regulujących kwestie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w gospodarstwie rolnym – mówi Jan Białkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności