Pomoc dla powodzian

Bronisław Komorowski podpisał nowelizację specustawy powodziowej, która umożliwi pomoc dla powodzian z Dolnego Śląska.

W związku z powodzią, która zniszczyła miejscowości na trasie Bogatynia-Zgorzelec oraz przedmieścia samego Zgorzelca, rząd przyjął we wtorek projekt zmian w specustawie powodziowej, uchwalonej po powodziach majowych i czerwcowych. Dzięki nowelizacji z pomocy przewidzianej w ustawie będą mogli skorzystać także powodzianie z Dolnego Śląska.

Prezydent Komorowski podpisał także dwie inne ustawy związane z powodzią – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Jedna dotyczy zasad odbudowy, remontów i rozbiórek domów, druga – wspierania przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu przedsiębiorców, ci spośród nich, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników i ich firmy zostały zniszczone przez tegoroczną powódź, będą mogli otrzymać do 50 tys. zł pożyczki na ich odbudowę. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Nowela ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu również należy do pakietu ustaw zaproponowanych przez rząd, które mają złagodzić skutki powodzi.

Zgodnie z jej zapisami osoby, których domy zostały zniszczone w wyniku klęski żywiołowej, będą mogły je odbudować na nowym miejscu. Ziemię pod nowy dom będzie można kupić od gminy, a za poniesioną szkodę otrzymać odszkodowanie.
Ponadto Rada Ministrów przyjęła 13 lipca br. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. W rozporządzeniu określono, że poszkodowani przez powódź, osunięcie się ziemi lub huragan rolnicy mogą do 30 września br. składać do kierownika ośrodka pomocy społecznej wnioski o udzielenie pomocy. Pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego będzie zróżnicowana i będzie wynosić:
•dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo działy specjalne produkcji rolnej – 2000 zł,
•dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych – 4 000 zł.
Jednakże w przypadku nie posiadania polisy ubezpieczenia 50 proc. upraw rolnych, na które przysługują dopłaty bezpośrednie lub 50 proc. sztuk zwierząt gospodarskich rolnicy otrzymają połowę ww. kwot pomocy społecznej. Z pomocy mogą skorzystać rodziny rolnicze, jeżeli:
•co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznych rolników,
•szkody zostały oszacowane przez komisję wojewody powołaną na podstawie przepisów dotyczących zasad udzielania kredytów na wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne przekraczają 30 % średniej produkcji rolnej z lat 2007-2009 lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok wystąpienia szkód, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.

Alan, Źródło: MRiRW, www.minrol.gov.pl, niezalezna.pl, GP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności