Pomoc de minimis dla producentów jabłek oraz kapusty i cebuli

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rada Ministrów znowelizowała we wtorek rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnikom, którzy ponoszą straty w wyniku rosyjskiego embarga i złożą wniosek w powiatowym biurze ARiMR zostanie udzielona pomoc de minimis: 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty; 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych.
Pomoc de minimis nie może przekroczyć łącznie, dla jednego beneficjenta, równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wnioski można składać do 14 listopada br.

MRiRW