Pomagają chronić pszczoły

Sumi Agro Poland już od 10 lat, dzięki kampaniom edukacyjnym, pomaga rolnikom chronić owady zapylające. W tym roku ma miejsce IV już odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających”, której celem jest zwiększenie świadomości producentów rolnych i ogrodników w zakresie roli owadów zapylających, ich bezpieczeństwa i hodowli. „Bohaterką” akcji jest murarka ogrodowa, dziko żyjąca pszczoła, łatwo przystosowująca się do warunków zapewnionych jej przez człowieka. Skłonność do zajmowania sztucznych gniazd, tworzenie kolonii oraz duża dynamika rozrodcza, bogate preferencje pokarmowe i brak agresywności predysponują murarkę do chowu na większą skalę.

Zasady ochrony pszczół na plantacjach

Aby zapewnić bezpieczeństwo pszczołom, innym owadom zapylającym i entomofaunie pożytecznej należy: 
  • aplikować środki zgodnie z etykietą stosowania (w odpowiednich dawkach, terminach, na wskazanych uprawach);
  • stosować selektywne środki ochrony roślin (np. Mospilan 20 SP);
  • środki z grupy syntetycznych pyretroidów stosować tylko jeśli jest to konieczne, jeden raz w sezonie, najlepiej wczesną wiosną, przed kwitnieniem roślin;
  • przestrzegać prewencji, czyli czasu jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do momentu oblotu chronionej uprawy przez pszczoły;
  • wykorzystywać środki o krótkim okresie prewencji;
  • zbiegi ochronne prowadzić po ustaniu lotów pszczół, w godzinach wieczornych lub nocnych;
  • zaniechać aplikacji na roślinach pokrytych spadzią;
  • zaniechać wykonywania zabiegów przy silnym wietrze, aby nie dopuścić do znoszenia cieczy roboczej (szczególnie na kwitnące w pobliżu uprawy niecelowe lub kwitnące chwasty, które stanowią pożytek dla pszczół);
  • pamiętać, że miejsce w którym przygotowywana jest ciecz robocza czy przepłukiwany sprzęt wykorzystywany do zabiegów nie powinno znajdować się w pobliżu niezabezpieczonych zbiorników czy cieków wodnych ponieważ grozi to skażeniem znajdującej się w nich wody oraz zatruciem pszczół;
  • o konieczności wykonania zabiegu poinformować pszczelarzy, których pasieki znajdują się do 3 km od miejsca, w którym będzie miał miejsce oprysk, by mogli oni zabezpieczyć rodziny przed zatruciem.