Pomaga rolnikom nawiązać współpracę

Mali i średni przedsiębiorcy rolni mają trudność z efektywną eksploatacją kosztownego sprzętu rolniczego, co przekłada się na jego marnotrawstwo oraz straty dla gospodarstwa. W pełnym wykorzystaniu potencjału maszyn ma pomóc AgroDeal – zaprojektowana przez przedsiębiorcę z Podlasia, pierwsza w Polsce wirtualna giełda usług rolnych, służąca rozwijaniu współpracy wśród rolników oraz budowaniu silnej, lokalnej społeczności rolnej.

Zgodnie z szacunkami ekspertów, koszty zakupu, utrzymania i eksploatacji maszyn w polskich gospodarstwach rolnych stanowią od 40 do 60% (a w skrajnych przypadkach nawet 80%) wszystkich kosztów produkcji roślinnej. Jednocześnie, w krajach zachodnich udział ten nie przekracza 40%.  Różnica ta wynika m.in. z przeinwestowania polskich gospodarstw rolnych w sprzęt nabyty dzięki programom pomocowym oraz jego nieefektywne wykorzystanie – zwłaszcza w przypadku małych i średnich gospodarstw.

Bezczynny jak polski sprzęt rolniczy

Zakup maszyn rolniczych to dla większości rolników ogromny wydatek, na który w ostatnich latach mogli oni sobie pozwolić głównie dzięki kredytom preferencyjnym czy dopłatom unijnym. W wielu przypadkach, możliwość skorzystania z programów pomocowych doprowadziła do przeinwestowania w mechanizację gospodarstwa. W efekcie, wielu rolników nie jest w stanie w pełni wykorzystać potencjału nabytego sprzętu – maszyny dostępne w małych i średnich gospodarstwach rolnych są uruchamiane zbyt rzadko. W związku z tym, zamiast stanowić kosztowną, ale opłacalną inwestycję, w perspektywie długofalowej przynoszą swoim właścicielom straty. Szacuje się, że okres wykorzystania pełnej zdolności przerobowej maszyn uzasadniający ich zakup wynosi od 15 do 20 lat. Tymczasem w Polsce, przeciętny czas eksploatacji sprzętu maszynowego to 30-35 lat. Oznacza to, że właściciele maszyn rolniczych mają do dyspozycji od 30 do 60% ich „mocy przerobowej”, na której mogą zarobić poprzez odpłatny wynajem sprzętu.

Podlaska myśl technologiczna

Niewykorzystany potencjał sprzętu rolniczego, przy jednoczesnym braku optymalnego narzędzia usprawniającego wynajem maszyn dostrzegł Daniel Gosiewski, przedsiębiorca z Podlasia działający w branży rolniczej, który w maju br. uruchomił AgroDeal – pierwszą w Polsce, branżową wirtualną giełdę usług rolnych. Intencją było przede wszystkim wsparcie i rozwijanie współpracy wśród  małych i średnich przedsiębiorców rolnych oraz budowanie silnej, lokalnej społeczności rolnej. – Rozwiązanie służy uświadamianiu właścicieli małych i średnich gospodarstw, że zakupiony przez nich sprzęt, po zakończeniu prac polowych, może służyć także jako źródło dodatkowych, niezależnych przychodów. Pozyskane w ten sposób, nadprogramowe środki można zainwestować w rozwój gospodarstwa – dodaje Gosiewski.

AgroDeal pozwala na szybkie namierzenie interesującej oferty wynajmu maszyn i sprzętów rolnych w danej okolicy oraz sprawny kontakt z ogłoszeniodawcą. Umożliwia także publikowanie własnych ogłoszeń i stały dostęp do odpowiedzi od zainteresowanych. Korzystanie z AgroDeal nie wiąże się z żadnymi płatnościami ani skomplikowanymi procedurami.

Źródło: AgroDeal