Polsko-Rosyjskie Forum w Kazimierzu Dolnym

W dniach 19-21 listopada 2009 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Polsko-Rosyjskie Forum Przedsiębiorców Branży Rolno-Spożywczej. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z sytuacją branży rolno-spożywczej w obu krajach, a także z charakterystyką obrotów towarowych między Polską a Rosją w zakresie produkcji rolno-spożywczej.

Organizacja Forum przez Agencję Rynku Rolnego stanowi wynik wspólnej deklaracji Ministrów Rolnictwa Polski – Marka Sawickiego oraz Rosji – Jeleny Skrynnik, podjętej podczas Ogólnoświatowego Forum Zbożowego w czerwcu br. Gospodarzami wizyty byli wiceminister rolnictwa Andrzej Dycha oraz prezes ARR Władysław Łukasik.

W dniu 19 listopada br. delegacja rosyjskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej oraz przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej z zastępcą ministra rolnictwa Aleksandrem Czernogorowem na czele, przyjęci zostali przez szefa polskiego resortu wsi. W trakcie spotkania obie strony potwierdziły potrzebę i wagę rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz potrzebę działań administracji publicznej na rzecz nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej.

Forum w dniu 20 listopada oficjalnie otworzył podsekretarz w ministerstwie rolnictwa A. Dycha, który w swoim wystąpieniu scharakteryzował i podsumował najważniejsze inicjatywy resortu w zakresie współpracy ze stroną rosyjską mające na celu rozwój wymiany handlowej, usuwanie barier i współdziałania służb administracyjnych obu krajów.

Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z sytuacją branży rolno-spożywczej w obu krajach, a także z charakterystyką obrotów towarowych między Polską a Rosją w zakresie produkcji rolno-spożywczej, którą przedstawił prezes ARR W. Łukasik. Polscy przedsiębiorcy reprezentujący głównie branże mięsną, mleczarstwo oraz owoców i warzyw zachęcani byli przez ministra Czernogorowa do podejmowania rozmów z partnerami rosyjskimi i tworzenia przedsięwzięć joint-ventures i inwestowania w zakłady na terenie Rosji. Mogli też zapoznać się z rodzajami i metodami wsparcia udzielanego ze strony Agencji Rynku Rolnego oraz Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej mającego na celu promocję produktów rolno-spożywczych na terenie Rosji.

Przede wszystkim jednak Forum służyło jako platforma do spotkań i rozmów dwustronnych między polskimi i rosyjskimi przedsiębiorcami. Przedstawicie firm obu krajów mogli nawiązać kontakty i relacje handlowe, które będą mogły w przyszłości wpływać na wzrost i rozwój gospodarczy obu krajów poprzez nowe kontrakty handlowe i inwestycyjne.
Goście rosyjscy wizytowali także Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, Spółdzielnię Pszczelarską APIS w Lublinie i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Rykach, gdzie mogli zapoznać się z organizacją produkcji oraz handlu wybranymi produktami rolno-spożywczymi.

W dniu 21 listopada przed południem odbyły się wystąpienia branżowe przedstawicieli przedsiębiorców. Zaprezentowano branżę mięsną, mleczarską oraz owoców i warzyw. Przedstawiciele rosyjskich przedsiębiorców omówili w swoich wystąpieniach potencjał i perspektywy rozwoju rynków rolno-spożywczych w Rosji. Ponadto poszczególne firmy miały okazję przedstawić swój profil działalności oraz możliwości i potencjał dla współpracy handlowej z Rosją.

W trakcie trwania Forum swoje produkty zaprezentowały lub udostępniły uczestnikom następujące firmy: Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków, Zakłady Mięsne Dobrosławów”, Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku, Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Sun Sad Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności