Polsko-niemieckie rozmowy o WPR, żywności i bioenergii

W dniu 11 marca na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marka Sawickiego odwiedziła Warszawę Ilse Aigner, Federalna Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Niemiec. Podczas spotkania poruszano kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, funkcjonowaniem łańcucha żywnościowego oraz bioenergią.

Polityka, która próbuje uwzględnić interesy 27 państw, jest niezwykle trudna, ale należy rozmawiać, aby zbliżyć te stanowiska” – powiedział gospodarz spotkania podsumowując rozmowy o przyszłości WPR po roku 2013. Minister Marek Sawicki podkreślił, że Polska i Niemcy mają jednolite zdanie odnośnie konieczności utrzymania odpowiedniego budżetu WPR. Tym bardziej, że nowe wyzwania i rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska, zachowania krajobrazu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wymagają znacznych nakładów. Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował również, że obie strony opowiadają się za utrzymaniem I i II filara Wspólnej Polityki Rolnej, czyli utrzymaniem środków zarówno na płatności bezpośrednie, jak i na rozwój obszarów wiejskich.

Ministrowie obu państw wyrazili wspólny pogląd, że łańcuch żywnościowy nie funkcjonuje najlepiej. Problem, który jest często wyśmiewany w Polsce, ma zupełnie inny odbiór w Niemczech, chociaż analiza tego łańcucha wynika z decyzji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że w Niemczech np. zakazane prawnie są tzw. opłaty półkowe. W sprawie tzw. dyrektywy glebowej, strony podzielają pogląd, że obecnie realizowane działania w zakresie ochrony gleb są wystarczające. Minister Marek Sawicki zainteresowany jest też współpracą w dziedzinie energii odnawialnej, biogazu i biomasy, tym bardziej, że doświadczenia Niemiec w tej dziedzinie są bardziej zaawansowane.
Niemiecka minister Ilse Aigner z zainteresowaniem odniosła się do propozycji współpracy, potwierdziła też chęć pomocy w przygotowaniach Polski do Prezydencji.