Polsko-Niemiecka Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego

W dniach 6-7 stycznia Zielonogórski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie organizuje Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. 

Swój udział w ptasiej ekspozycji zapowiedziało 60 wystawców z całej Polski i Niemiec. Podczas wystawy hodowcy zaprezentują 800 okazów gołębi w 70 rasach.

W sobotę i niedzielę odbędą się wykłady – swoje prelekcje wygłoszą weterynarze i hodowcy z Polski i Niemiec. Ponadto na terenie obiektu będzie strefa dyskusyjna, w której odbędą się warsztaty dla początkujących i przyszłych hodowców gołębi – ABC hodowcy gołębi rasowych. – Zapraszamy wszystkich chętnych szukających pasji do udziału – zachęcają organizatorzy.

Źródło: ZZHGR