Polskie owoce mogą trafić do Wietnamu

W dniach 18 i 19 marca 2015 r. w Wietnamie, pod przewodnictwem Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Dariusza Wiraszki, gościła polska delegacja.

W jej skład weszli także przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Związku Sadowników RP oraz Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”. Celem wyjazdu było omówienie warunków dopuszczenia importu jabłek z Polski.
W trakcie spotkania z władzami fitosanitarnymi Wietnamu omówiono raport strony wietnamskiej, oceniający zagrożenie fitosanitarne, związane z eksportem jabłek z Polski na tamtejszy rynek. Strony uzgodniły, że po przekazaniu przez stronę polską formalnych uwag do przedmiotowego raportu, strona wietnamska przygotuje propozycję wymagań importowych dla naszych jabłek. Następnie przedstawiciele służby fitosanitarnej Wietnamu złożą wizytę techniczną w Polsce, aby zapoznać się z systemem produkcji jabłek oraz przygotowania owoców na eksport, a także z zasadami certyfikacji fitosanitarnej przesyłek. Wyrażono nadzieję, że w wyniku tych działań zostaną ostatecznie uzgodnione warunki i możliwe będzie dopuszczenie eksportu polskich jabłek na rynek wietnamski od października 2015 r.

Podczas wizyty doszło również do spotkania z przedstawicielami wietnamskich handlowców, którzy wyrazili duże zainteresowanie nawiązaniem relacji handlowych z polskimi producentami i eksporterami. Wskazano na to, że wietnamscy klienci preferują owoce duże, kolorowe (intensywnie wybarwione), słodkie i kruche. Handlowcy byli w szczególności zainteresowani terminem zakończenia formalnej procedury dopuszczenia przez władze wietnamskie importu jabłek z Polski. Zaproszono również polskich producentów i eksporterów do udziału w tragach Food Expo, które odbędą się w połowie maja 2015 r. w mieście Ho Chi Minh.

K. Madeja/Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa