Polskie OMP podbija świat?

Odtłuszczone mleko w proszku jest głównym towarem eksportowym w segmencie wysyłanego mleka w proszku. Jednak w ubiegłym roku po raz pierwszy wysyłaliśmy go najwięcej nie do Unii Europejskiej, a poza Wspólnotę.

W 2014 roku za granicę sprzedano 157,4 tys. ton mleka w proszku za 437,2 mln EUR. Oznaczało to 66% zwyżkę. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP) pozostało najważniejszym artykułem w omawianym segmencie (78%); spadła natomiast rola pełnotłustego mleka w proszku (PMP) do poziomu odpowiednio 19%.

Eksport OMP w 2014 roku w skali roku zwiększył się ilościowo o 75% do 117,7 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 78% do 340,7 mln EUR.
W analizowanym przedziale czasowym najważniejszym miejscem przeznaczenia dla polskiego, odtłuszczonego mleka w proszku nie były już państwa Wspólnoty, a Algieria, dokąd eksportowano ponad 30% wytworzonego w Polsce OMP. W tym kierunku wywieziono 41,5 tys. ton OMP o łącznej wartości 131,62 mln EUR (dziesięciokrotnie więcej niż przed rokiem). Siłą rzeczy, eksport w pozostałych kierunkach miał mniejsze znaczenie. Wartość eksportu do całej Unii Europejskiej wynosiła 96,4 mln EUR co stanowiło 28,3% ogółu wysyłanego z Polski OMP w 2014 roku. Drugim krajem pod względem wartości sprowadzanego z Polski odtłuszczonego mleka w proszku były Niemcy dokąd wysłano 16,3 tys. ton (+23%) OMP. O 18% zmniejszył się wywóz do Holandii (do 10,1 tys. ton), a o ok. 40% wzrósł eksport do Włoch (6,9 tys. ton). Warto zwrócić uwagę na Chiny, dokąd w 2014 roku wysłano ponad trzykrotnie więcej OMP (7,4 tys. ton), jeszcze dynamiczniej wzrósł eksport na Kubę (pięciokrotna zwyżka do 4,9 tys. ton).

Na uwagę zasługuje także fakt znacznej zwyżki ilości i wartości eksportu polskiego OMP do Meksyku. Odnotowano tutaj trzynastokrotną zwyżkę wolumenu do 3,96 tys. ton przy ponad dwunastokrotnym wzroście wartości do 11 mln EUR.
Średnia wartość jednostkowa tony eksportowanego chudego mleka w proszku wyniosła w 2014 roku 2778 EUR i była bardzo zbliżona do wartości sprzed roku. Eksportu w niektórych najważniejszych kierunkach trzeba było jednak dokonywać taniej – np. do Niemiec sprzedawano OMP po 2514 EUR/t, do Włoch po 2786 EUR/t. Wyższe ceny można było uzyskać w eksporcie do głównego odbiorcy polskiego OMP: Algierii (3168 EUR/t). Pod tym względem bardzo opłacalna była sprzedaż do Kazachstanu (po 3353 EUR/t).

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności