Polskie jaja wkrótce pojadą do Chin?

Być może już wkrótce jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe z Polski trafią na chiński rynek. O możliwości szybkiego otwarcia rynku chińskiego na eksport jaj i piskląt mówili przedstawiciele Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ), którzy w dniach 11 – 14 października wizytowali polskie zakłady wylęgu piskląt i jaj wylęgowych.


W trakcie kontroli inspektorzy chińscy zwizytowali wybrane zakłady wylęgu jaj oraz piskląt jednodniowych, gospodarstwa utrzymujące drób, odbyli spotkania z lokalnymi władzami Inspekcji Weterynaryjnej, a także odwiedzili krajowe laboratorium referencyjne PIWet-PIB w Puławach.

Podczas spotkania zamykającego kontrolę 14 października delegacja chińska zadeklarowała możliwość szybkiego otwarcia rynku chińskiego na eksport jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych z Polski. Podkreślono bardzo dobrze funkcjonujący system nadzoru weterynaryjnego w Polsce, nie bez znaczenia jest także doskonała współpraca polskich i chińskich służb weterynaryjnych – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

Źródło: GIW