Polskie brojlery najtańsze w Europie

Ceny brojlerów sukcesywnie spadają. Sytuacja trwa już od sierpnia. Ceny kurcząt w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej.

Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku unijnym w październiku br. wyniosła 183,1 EUR/100 kg i wobec września obniżyła się o 2,2%.
W skali roku ceny były o 4,4% niższe, a wobec średniej z analogicznego okresu lat 2009-13 tylko o 0,6% wyższe. W ubiegłym miesiącu kurczęta potaniały w szesnastu państwach członkowskich, w największym stopniu w Polsce (-6,1%) i Portugalii (-5,8%).
Ceny polskich kurcząt były ponownie najniższe w całym ugrupowaniu – 125,1 EUR/100 kg i stanowiły 68% średniej UE. W ośmiu państwach ceny brojlerów w październiku nieznacznie podwyższyły się, najbardziej w Słowenii (+2,4%). Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Niemczech i Finlandii (263-266 EUR/100 kg).
Ceny kurcząt w UE obniżają się sukcesywnie od początku sierpnia br. Na spadek cen wpływ mają czynniki sezonowe, niższe ceny pasz i wzrost produkcji drobiu na skutek poprawy jej opłacalności. Również wprowadzenie przez Rosję w sierpniu br. embarga na import artykułów spożywczych z UE, w tym również drobiu, mogło przyczynić się do tendencji zniżkowej cen kurcząt.
Renata Struzik za FAMMU/FAPA