Polski wkład we wspólną politykę rolną 2020-2027

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 23 lutego wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 r. zakłada, że każde państwo członkowskie UE przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument obejmie instrumenty I filaru WPR (płatności bezpośrednie) oraz działania w zakresie rynków rolnych, jak i II filaru (wsparcie rozwoju obszarów wiejskich).

Państwa członkowskie mają dowolność w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji, programów i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale muszą być one zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak zaznacza resort rolnictwa nowa WPR będzie skoncentrowana na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, co wskazano w trzech dokumentach KE towarzyszących pakietowi legislacyjnemu WPR po 2020 r., tj. w: Europejskim Zielonym Ładzie, strategii „Od pola do stołu” oraz strategii różnorodności biologicznej.

Prace nad polskim Planem Strategicznym WPR rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Na obecnym etapie prac programowych przygotowano 59 interwencji w ramach obu filarów WPR. 15 lutego 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszego projektu planu, zgłoszono do niego 3,5 tys. uwag. Na bazie tych uwag na przełomie marca i kwietnia br. powstanie II wersja dokumentu uwzględniająca już kwestie budżetowe.

– Na przełomie maja i czerwca planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie materiału, który we wrześniu 2021 r. zostanie przedłożony do akceptacji Komitetu Monitorującego, a w październiku 2021 r. do akceptacji Radzie Ministrów. W listopadzie 2021 r. planowane jest oficjalne przekazanie planu do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w negocjacjach z KE należy przyjąć, że realnie negocjacje będą trwać do maja 2022 roku – informuje Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności