Polski nabiał ma się dobrze

Analitycy zanotowali 14% wzrost eksportu przetworów mlecznych z Polski w I kw. 2011 roku. Początek roku to kontynuacja ożywienia handlu mleczarskiego w Polsce. Wartość wywozu w każdym z trzech miesięcy była wyższa niż w 2010 roku. W omawianym okresie na unijnym rynku mleczarskim, który pozostał głównym kierunkiem wywozu nabiału z Polski, a także na rynkach międzynarodowych, trwała zdecydowana poprawa koniunktury. Zwyżkowały ceny skupu mleka i notowania produktów mleczarskich, popyt światowy cały czas się poprawiał.

W I kwartale 2011 roku polskie artykuły mleczarskie sprzedawano po znacznie wyższych cenach niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, o czym świadczy 22% spadek wolumenu wywozu (do 151,8 tys. ton) przy wyraźnym wzroście wartości (278,9 mln EUR wobec 244,5 mln EUR odnotowanych w 2010 roku).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku, pomimo 1,6% spadku wartości (do 90,6 mln EUR wobec 92,1 mln EUR odnotowanych w I kw. 2010 roku) najważniejszą pozycją polskiego eksportu pozostały sery i twarogi, zmalała jednak ich rola w eksporcie nabiału i ich wartościowy udział w całym wywozie przetworów mlecznych spadł do 32,5% wobec 37,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na drugim miejscu pozostało mleko w proszku, głównie odtłuszczone (OMP), z którego eksportu uzyskano przychody aż o 67% wyższe niż rok wcześniej (25,6 mln EUR). Duży wpływ na taką zwyżkę miał tutaj znaczący wzrost eksportu tego przetworu mlecznego do Algierii, w I kwartale br. wywieziono tam OMP o łącznej wartości 18,14 mln EUR wobec 0,56 mln EUR uzyskanych w 2010 roku. O 68% mniejsza była ilość wysłanego za granicę płynnego mleka i śmietany (20,3 tys. ton), wpływy z tego tytułu spadły o 26% do wartości 24,8 mln EUR. Wartość eksportu jogurtów, kefirów itp. wyrobów spadła o około 2% (wolumen o 6,2%) i osiągnęła poziom 32,1 mln EUR (31,5 tys. ton).

W I kwartale br. zdecydowanie największy wzrost odnotowano w eksporcie masła – jego tonaż wzrósł o ponad 64%, a wartość była ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku 2010. Także lody śmietankowe były wywożone w większej ilości niż w 2010 roku. Wartość eksportu tych produktów po pierwszych trzech miesiącach 2011 roku (5,7 mln EUR) była o 8% wyższa niż przed rokiem przy 9,6% wzroście wolumenu (do 5,7 tys. ton).
Tempo wzrostu eksportu mleczarskiego było znacznie wyższe niż dynamika łącznego wywozu rolno-spożywczego (+14% przy 6,5% zwyżce eksportu artykułów rolno-spożywczych), przez co wzrosła rola nabiału w łącznym wywozie spożywczym (udział 8,9% wobec 8,3% przed rokiem).