Polski konsument czuje się niedoinformowany

Rodzina najcenniejszym źródłem wiedzy o produktach spożywczych, młodzież niezainteresowana wiedzą na ich temat, potrzeby osób starszych pomijane w tym zakresie, kampanie edukacyjne ciekawsze i bardziej wiarygodne niż reklamowe, a informacje o produktach regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych najbardziej pożądane. To tylko niektóre wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie ITBC Communication przez agencję badawczą INQUIRY, we współpracy z VFP Communications.

Głodni wiedzy
Badanie „Konsument w gąszczu informacji, czyli jak powinna komunikować się z nim branża spożywcza” wykazało, że aż 89% respondentów interesuje się produktami spożywczymi i zwraca uwagę na informacje na ich temat. Jednocześnie niemal 1/3 badanych uważa, że dostęp do informacji jest utrudniony, choć uznaje go za istotny 82% ankietowanych. Z raportu wynika, że najczęściej stosowane środki komunikacji, w tym kampanie reklamowe czy social media, nie są w stanie spełnić oczekiwań polskich konsumentów. Jakie więc narzędzia mogą zaspokoić ich potrzebę wiedzy?
Jednak rodzina
Choć Polacy najczęściej korzystają z bezpłatnych narzędzi informacji, takich jak etykiety na opakowaniach czy gazetki sklepów (60% badanych), to najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy – dla 80% respondentów – pozostają rodzina oraz znajomi. Konsumenci chętnie oglądają też telewizyjne programy kulinarne oraz czytają czasopisma poświęcone gotowaniu. Mimo popularności Internetu i mediów społecznościowych, w niewielkim stopniu korzystamy z takich źródeł informacji o produktach spożywczych, jak strony internetowe producentów, fan-page, blogi czy portale społecznościowe. Wyjątkiem są tematyczne strony internetowe – często odwiedzane i uznawane za wiarygodne.
Kampanie edukacyjne – tak
Respondenci dużo lepiej oceniają kampanie edukacyjne niż reklamowe – uważają je za znacznie ciekawsze niż reklamę (75% w stosunku do 45%) i bardziej wiarygodne (69% w odniesieniu do 34%). Angażując się w akcje producentów lub organizacji spożywczych, ankietowani najczęściej wybierają udział w konkursach internetowych. Na taką formę aktywności decydują się głównie osoby do 39. roku życia.
Kobiety szczególnie poszukujące
Nie jest zaskoczeniem, iż to kobiety są grupą najaktywniej poszukującą wiedzy na temat produktów spożywczych. Odsetek pań, dla których dostęp do takich informacji jest bardzo istotny, jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku mężczyzn. Również kobiety najbardziej doceniają kampanie edukacyjne, a poszukując wartościowych produktów – wybierają te z certyfikatami jakości oraz odwołują się do porad i opinii ekspertów.
Grupą najmniej zainteresowaną pogłębianiem wiedzy na temat żywności są ludzie młodzi – dostęp do niej jest bardzo istotny jedynie dla 17% tych osób. Z drugiej strony to właśnie najmłodsi respondenci mają najmniejszy problem z dotarciem do informacji o produktach spożywczych (niemal połowa uznaje dostęp do informacji za łatwy). 
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób starszych. Blisko 40% z nich jest zdania, iż trudno znaleźć informacje na temat produktów spożywczych, natomiast dostęp do nich jest bardzo istotny dla prawie 1/3 badanych w wieku powyżej 55. roku życia.
Produkty nieznane
Wyniki raportu pokazują, że polscy konsumenci wciąż odczuwają niedosyt informacji na temat niektórych grup produktów. Aż dwie z trzech badanych osób uznały, że za mało informuje się o produktach regionalnych. Połowa respondentów wskazała ponadto produkty polskie, tradycyjne lub ekologiczne. Podobnie w opinii co drugiego ankietowanego brakuje informacji o warzywach i owocach oraz rybach. Dla niektórych tajemnicą pozostaje też mięso wołowe.
Pełny raport „Konsument w gąszczu informacji, czyli jak powinna komunikować się z nim branża spożywcza” jest dostępny na http://itbc.pl/raport.htm.
(mat)