Polska żywność w Chinach

W ubiegłym roku wpływy z eksportu żywności z Polski do państw znajdujących się poza UE wyniosły 1,6 mld euro. Stanowi to 8% ogółu wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych. Ważnymi odbiorcami wśród tych krajów są państwa azjatyckie.

Chiny są najważniejszym partnerem handlowym Polski w Azji. W obrotach żywnością z tym państwem od lat mamy ujemne saldo. Udział Chin w polskim eksporcie jest nieznaczny, a w imporcie wynosi około 2%. W strukturze polskiego eksportu do kraju Środka dominują produkty mięsne. Wyeksportowaliśmy do Chin ponad 50 tys. ton polskiej wieprzowiny za blisko 70 mln euro. Dwukrotnie więcej wyeksportowano też jadalnych podrobów z mięsa i drobiu. Wzrósł także eksport serwatki do 18 tys. ton. W eksporcie do tego państwa znalazły się także wyroby cukiernicze i ciastkarskie. Aktualnie podejmowane są próby wejścia z polskimi serami, których eksport w ubiegłym roku wyniósł 24 tony. Produktów mlecznych nie spożywa się w Chinach na taką skalę, jak w Europie, chociaż zmieniają się zwyczaje co do konsumpcji tych produktów, więc może być to w przyszłości rynek zbytu dla naszych produktów mlecznych.
 
AT na podstawie informacji „Nowe rynki zbytu” biuletynu MRiRW