Polska żywność i rośliny pod unijnym nadzorem

W dniach 24 września – 22 października 2020 roku, w trybie zdalnym, odbywa się przekrojowy audyt Komisji Europejskiej dotyczący polskiego systemu kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i jakości żywności oraz oceny zgodności z normami UE.

Celem audytu jest podsumowanie postępów Polski w realizacji zaleceń Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Audyt stanowi przegląd audytów przeprowadzonych w Polsce w latach 2012-2018 przez Komisję Europejską.

– Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej pracuje nad zapewnieniem skutecznych systemów kontroli bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i jakości żywności oraz nad oceną zgodności z normami UE. Czyni to głównie poprzez przeprowadzanie audytów w państwach członkowskich i krajach spoza UE. Zaleca państwom członkowskim, aby usuwały wszelkie niedociągnięcia ujawnione podczas audytów. Państwa członkowskie są proszone o przedstawienie planów działań dotyczących sposobu, w jaki zamierzają zaradzić tym niedociągnięciom, ponieważ prawo unijne nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia odpowiednich działań następczych w świetle zaleceń wynikających z kontroli UE – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności