Polska zamierza skorzystać z tych rozwiązań

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stworzenie specjalnej premii poubojowej dla hodowców bydła.

Według resortu rolnictwa, jest to obecnie niewykonalne, ponieważ wsparcie do zwierząt w systemie płatności bezpośrednich możliwe jest jedynie w formie związanej z produkcją. Polska wdrożyła wsparcie do wszystkich dopuszczonych przepisami UE sektorów produkcji zwierzęcej, tj. wołowina i cielęcina (płatność do młodego bydła), mleko i przetwory mleczne (płatność do krów), mięso baranie i mięso kozie (płatności do owiec i kóz).

– W odniesieniu do płatności bezpośrednich nie ma możliwości wprowadzenia zmian ze skutkiem od 2020 r., które dla swojej ważności nie wymagałyby zmian w przepisach UE. Ewentualne zmiany w płatnościach związanych z produkcją na 2021 r. należy notyfikować do 1 sierpnia br. Wprowadzenie zmian należałoby poprzedzić gruntowną analizą sytuacji poszczególnych sektorów, w tym sektora wołowiny. Obecnie Polska prawie w całości wykorzystuje środki na wsparcie związane, z czego ponad 65 % przeznacza na wsparcie do zwierząt – informuje Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w MRiRW.

Jak zaznacza MRiRW, należy również mieć na uwadze, że środki na wsparcie związane z produkcją wydzielane są z koperty finansowej danego państwa członkowskiego na wszystkie płatności bezpośrednie. Dlatego też wsparcie wybranych sektorów odbywa się kosztem przesunięcia środków zarezerwowanych dla pozostałych płatności bezpośrednich.

Niezależnie od powyższego, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wiele państw członkowskich UE, w tym Polska, zwróciło się do Komisji Europejskiej między innymi o umożliwienie wypłaty w kampanii 2020 r. zwiększonych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW oraz ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu. Wnioski te uzyskały akceptację Komisji Europejskiej.

– 17 kwietnia 2020 r. opublikowane zostały rozporządzenia UE, które przewidują możliwość zwiększenia dopuszczalnego poziomu zaliczek za 2020 r. z 50% do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75% do 85% w przypadku wsparcia w ramach PROW. Ponadto, ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu z wymaganych 5% do 3% beneficjentów ubiegających się o płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW (przy czym w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne, KE proponuje przeprowadzanie 3% kontroli na poziomie działania) lub w przypadku wzajemnej zgodności, z 1% do 0,5%, jak również pewną swobodę w zakresie wymogów dotyczących terminów tych kontroli oraz możliwości przeprowadzania kontroli za pomocą nowych technologii. Polska zamierza skorzystać z tych rozwiązań – dodaje Ryszard Kamiński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności