Polska za rok już bez BSE

Możliwe, że już za rok Polska oficjalnie uzyska status kraju o znikomym ryzyku zagrożenia wystąpieniem BSE.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, Polska już za rok może uzyskać od Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) status kraju o znikomym ryzyku zagrożenia wystąpienia tzw. choroby szalonych krów (BSE). Warunkiem, który kraj musi spełnić, aby uzyskać status znikomego ryzyka wystąpienia BSE, jest nie wystąpienie przypadku zachorowania w ciągu 11 lat od daty urodzenia zwierzęcia rodzimego, u którego ostatni raz stwierdzono BSE. Tymczasem najmłodsze zwierzę rodzime, u którego stwierdzono BSE w Polsce urodziło się w listopadzie 2005 r.
Polska złoży do OIE wniosek o przyznanie statusu kraju o znikomym ryzyku zagrożenia wystąpienia BSE, na przełomie 2015 i 2016 r. Komisja oceniającą zbierze się zapewne w lutym. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, status taki uzyskamy już w maju 2016 r. Chyba, ze pojawią się dodatkowe pytania, czy wątpliwości, wtedy ten termin się przesunie.

Do krajów o nieznacznym ryzyku zagrożenia BSE są zaliczane: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Kolumbia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Islandia, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Rumunia (status zawieszony od 27 czerwca 2014 r.), Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Stany Zjednoczone oraz Urugwaj.
Kraje kontrolowanego ryzyka zagrożenia BSE to: Kanada, Chińskie Tajpej, Kostaryka, Cypr, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Meksyk, Nikaragua, Polska, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA