Polska wołowina na topie

Z roku na rok wzrasta w naszym kraju  zainteresowanie hodowlą bydła ras mięsnych .W grudniu 2016 r. krajowe pogłowie bydła ogółem liczyło 5 970 tys. sztuk, o 3,6% więcej niż przed rokiem. Najbardziej zwiększyła się liczebność młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 6,9%) oraz cieląt poniżej 1 roku (o 6,2%).

Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi eksportu tego mięsa z Polski. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 r. z kraju wywieziono 183 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Spośród krajów UE głównymi odbiorcami wołowiny z Polski były m.in. Włochy, Niemcy i Hiszpania, a wśród krajów spoza UE – Izrael, Bośnia i Hercegowina oraz Hongkong.

– Na rynku unijnym od marca 2017 r. średnia cena zakupu bydła rzeźnego jest względnie stabilna, ale nieco wyższa niż przed rokiem. W czerwcu 2017 r. (dane KE) unijni dostawcy za bydło rzeźne klasy R3, podobnie jak w maju, uzyskiwali przeciętnie 372,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 3% więcej niż przed rokiem. Cena żywca wołowego klasy R3 w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 318,70 EUR za 100 kg i była o 14% niższa niż średnio w UE oraz najniższa wśród liczących się unijnych producentów i eksporterów wołowiny. W Polsce (wg GUS) w czerwcu bydło ogółem (bez cieląt) skupowano przeciętnie po 6,23 zł/kg, o 2% drożej niż przed rokiem – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Źródło: ARR