Polska wołowina pojedzie do Izraela

Po wizycie inspektorów izraelskich w polskich zakładach mięsa wołowego, uzyskaliśmy zgodę na eksport wołowiny w tamtym kierunku. Co więcej, sami już będziemy mogli kontrolować zakłady i udzielać im zgody na wysyłkę mięsa.

W dniach 10-13 sierpnia 2015 r. odbyła się wizyta inspektorów izraelskich w polskich zakładach mięsa wołowego. Powód? Mieli oni sprawdzić ich zgodność z wymaganiami Izraela oraz ocenić system nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie uznania równoważności z systemem izraelskim. Podczas kontroli sprawdzany był również aspekt nadzoru weterynaryjnego nad hodowlą bydła w Polsce w celu dopuszczenia eksportu cieląt z Polski.

Kontrola zakończyła się sukcesem – wyniki były pozytywne i wszystkie wizytowane zakłady zostały rekomendowane do zatwierdzenia do eksportu. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał pismo od władz Izraela zatwierdzające 3 wizytowane zakłady. Dzięki temu, od 19 sierpnia 2015 r. firmy te mogły rozpocząć eksport do Izraela.
W związku z uznaniem równoważności systemu polskiego i izraelskiego, Inspekcja Weterynaryjna otrzymała pre-listing, tj. możliwość samodzielnego zatwierdzania do eksportu zakładów spełniających wymagania izraelskie.

Uzgodniono 3-stopniowy system zatwierdzania zakładów opierający się o kontrole sprawdzające ze szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Po pozytywnej weryfikacji spełniania wymagań Izraela zakład będzie mógł być wpisany na listę zatwierdzonych podmiotów przez Głównego Lekarza Weterynarii i zgłoszony władzom izraelskim. Zatwierdzone zakłady będą audytowane przez inspektorów izraelskich i w przypadku, gdy 20% audytowanych zakładów nie uzyska pozytywnej opinii system pre-listingu zostanie odebrany, a eksport wołowiny do Izraela zakazany.
Wciąż jeszcze nie jest możliwy eksport cieląt do Izraela z uwagi na konieczność ustalenia warunków weterynaryjnych eksportu i uzgodnienia świadectwa zdrowia.
Renata Struzik, źródło: MRiRW