Polska wołowina na stołach w USA

Rynek Stanów Zjednoczonych otwiera się na import mięsa wołowego z UE. Na początku 2014 r., po 15 latach obowiązywania zakazu na import mięsa wołowego z UE, ograniczenia w handlu zostaną zniesione, jak podaje AgraEurope.

Wstrzymanie handlu, spowodowane wybuchem choroby gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), przestanie obowiązywać od początku 2014 roku. 
Amerykański Inspektorat ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin przyjął normy Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), dotyczące mięsa i zachorowalności na BSE. Dzięki temu, mięso wołowe pochodzące z EU, które spełnia wymogi OIE, będzie mogło trafić na rynek Stanów Zjednoczonych.
Zapowiedź wznowienia handlu to duży sukces grupy europejskich eksporterów mięsa wołowego, którzy od lat pracowali nad przekonaniem amerykańskiej strony do przyjęcia światowych norm dotyczących mięsa wołowego. 
Rynek amerykański jest rynkiem dojrzałym, a większość mięsa wołowego, które trafia na stoły Amerykanów jest obecnie dostarczana z Ameryki Północnej. Szansą dla europejskich eksporterów są segmenty niszowe, gdyż w Stanach Zjednoczonych obserwuje się rosnące zainteresowanie wołowiną z bydła produkowanego w systemie ekstensywnym, pochodzącą z Irlandii, Wielkiej
Brytanii czy Francji.
Liberalizacja rynku jest też możliwością rozwoju eksportu dla polskich producentów mięsa wołowego, którzy zdobywają rynki zagraniczne oferując wysokiej jakości produkty po stosunkowo niskiej cenie.
(mat)