Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość 2018

Znany już autorów najlepszych prac nagrodzonych w IX edycji konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” organizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

W tym roku do udziału w konkursie zgłoszono 23 prace, 6 w pierwszej kategorii i  17 w kategorii drugiej. Autorami nadesłanych prac konkursowych są nie tylko przedstawiciele świata nauki, ale także studenci badający zjawiska społeczne,  regionaliści i pasjonaci historii, którzy z zamiłowaniem opisują tradycje polskiej wsi z różnych regionów kraju.

Pośród opracowań znalazły się prace magisterskie i doktoraty, monografie wsi, cenne wspomnienia, zbiory wierszy, osobiste refleksje i pamiętniki. Autorzy w swoich pracach podejmowali różnorodną tematykę. Najwięcej prac nadesłano z  województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – informuje FDPA.

W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nie przyznano nagrody głównej. Wyróżniono dwie prace autorstwa: Joanny Mroczkowskiej pt. “Polityka smaku. Rola jedzenia w tworzeniu w podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach”, Magdaleny Sternickiej- Kowalskiej pt. “Formy ruchliwości przestrzennej mieszkańców gminy podmiejskiej”.

W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) laureatką została pani Anna Błachucka  autorka pracy pt. „Opłotki”.  Wyróżniono również pracę pana Marcina Skowrońskiego pt. “Kwietnik w Sikorzu – szkice z przeszłości wsi”.

Źródło:FDPA