„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – promocja prac IV edycji konkursu

12 czerwca 2013 r. w Pałacu Staszica, w sali im. Marii Skłodowskiej Curie przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się gala wręczenia nagród i promocja prac laureatów IV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Uroczystość będzie połączona z konwersatorium nt. „Gospodarka i kultura chłopska – ciągłość i adaptacyjność (perspektywa historyczna i socjologiczna)”. Organizatorem spotkania jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

Od 2009 r. FDPA organizuje konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Jego celem jest promocja wartości obszarów wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie publicznej debaty na temat możliwości rozwoju polskiej wsi. W IV edycji konkursu nagrodzono Ewelinę Szpak, autorkę publikacji „Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian” oraz Zofię Szanter, autorkę opracowania „Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy”.
Z nagrodzonymi pracami łączy się temat trzeciego konwersatorium z cyklu „Polska wieś w XXI wieku”: „Gospodarka i kultura chłopska – ciągłość i adaptacyjność (perspektywa historyczna i socjologiczna)”. Konwersatorium poświęcone zostanie dziejom i zwyczajom społeczności wiejskich. Pozwoli także na dyskusję nad historycznymi źródłami dzisiejszych postaw mieszkańców wsi. Wprowadzeniem do dyskusji będą referaty prof. dr hab. Hanny Podedwornej pt.: „Gospodarka chłopska jako struktura długiego trwania”, prof. dr hab. Józefa Styka pt.: „Czynniki reintegracji społeczności wiejskich” oraz prof. dr hab. Rocha Sulimy pt.: „Społeczne «obrazy» wsi”.
Na kolejną, V edycję konkursu, prace można nadsyłać do 31 lipca 2013 r. 
Szczegółowy program spotkania, zaproszenie wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się pod linkiem: www.fdpa.org.pl/rejestracja.
(mat)