Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość

Rusza III edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”.”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące
szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo
historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji,
pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność
w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla
potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2011 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka, e-mail s.konopacka@fdpa.org.pl tel. 22 864 03 90, fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu i laureatów można znaleźć na stronie internetowej: www.fdpa.org.pl.