Polska wieś a media

W dniach 28-29 kwietnia 2010 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbyła się dwudniowa konferencja naukowa pt. Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media”, która została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.”

W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli instytucji naukowych, urzędów centralnych i agencji rządowych oraz mediów działających na rzecz polskiego rolnictwa. Podczas dwóch dni konferencji przedstawili oni zarówno problemy związane z rozwojem polskiej wsi, jak i szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w odbiorze społecznym. Służyły temu wystąpienia kilkudziesięciu prelegentów oraz dyskusje panelowe z udziałem dziennikarzy mediów ogólnopolskich i regionalnych. Osiągnięcia Agencji w zakresie prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa przedstawił dr Tomasz Nawrocki, Prezes ANR.

Konferencję otworzył rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, podkreślając znaczenie badań w zakresie bezpieczeństwa żywności, prowadzonych na uczelni.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki zwrócił uwagę, że z powodów demograficznych już w 2030 roku niezbędny będzie wzrost produkcji żywności o 50% w stosunku do chwili obecnej, co również nie jest bez znaczenia w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Minister przedstawił także sytuację polskiego rolnictwa w okresie przemian jakie nastąpiły na terenach wiejskich w latach 90. i po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Za priorytet obecnej aktywności w zakresie rolnictwa uznał konsultacje na temat przyszłości WPR, uproszczeń w PROW 2007-2013 oraz sprzedaż bezpośrednią. Zwracając się do licznych przedstawicieli mediów powiedział m.in. – Cieszy mnie to, że o rolnictwie coraz częściej mówimy w mediach merytorycznie. To dobry prognostyk na przyszłość.

Duża część wystąpień podczas konferencji poświęcona była osiągnięciom z zakresu nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale także żywności ekologicznej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz roli komunikacji społecznej w procesie modernizacji polskiego rolnictwa. Zainteresowanie wzbudziła prezentacja Prezesa ANR, dr. Tomasza Nawrockiego, w której przedstawił szczegółową analizę dotychczasowych doświadczeń Agencji wynikających z procesu przekształceń własnościowych w polskim rolnictwie. Zwrócił również uwagę na znaczenie relacji z opinią publiczną podczas realizacji zadań prywatyzacyjnych i społecznych. Podkreślił, że służą temu głównie szeroko prowadzone działania informacyjne na poziomie ogólnopolskim i regionalnym z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów informacyjnych. Dodatkowo, w części dotyczącej dorobku w upowszechnianiu postępu biologicznego przez spółki o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, nad którymi nadzór pełni ANR, Prezes Agencji zaznaczył, że spółki te są właścicielem 40% odmian roślin rolniczych i warzywnych, tym samym zachęcając do zapoznania się z ich ofertą.

Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudzały również panele dyskusyjne, głównie oceniające rolę mediów w prezentowaniu opinii publicznej wizerunku polskiej wsi. Krytycznie odnoszono się do marginalizacji tematyki rolnej w mediach elektronicznych, a w szczególności w radio i telewizji.
Źródło: ANR, MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności