Polska wieprzowina wraca na amerykańskie stoły

Polska wieprzowina wraca bez ograniczeń na amerykański rynek, zapowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Dzięki wspólnej interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, strona amerykańska zniosła ograniczenia w imporcie wieprzowiny z Polski.
Potwierdzono również możliwość wpuszczenia na rynek USA przesyłek spełniających wymagania amerykańskie, wysłanych z Polski przed 18 października 2018 r. i zmierzających do amerykańskich portów.

– Czasowe ograniczenie naszego eksportu wieprzowiny na rynek amerykański pokazało także szerszy problem braku zrozumienia kwestii regionalizacji. Dotyczy to nie tylko rynku amerykańskiego, ale także i innych rynków trzecich – mówi Jan Krzysztof Ardanowski.

Dlatego też szef resortu rolnictwa przeprowadził rozmowę z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem nt. prowadzenia dalszych uzgodnień ze stroną amerykańską w formacie trójstronnym (Polska-KE-USA) oraz wsparcia Komisji Europejskiej w prowadzonych przez polskie władze negocjacjach z krajami trzecimi, dotyczącymi uznania regionalizacji w zakresie ASF.

Źródło: MRiRW