POLSKA – w 2014 roku eksport cukru w dół, import w górę

W 2014 roku wywóz polskiego cukru uległ dość silnej redukcji, jednocześnie zauważalnie wzrósł jego przywóz.

Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, ale w relacji rocznej pogorszyło się mocno wartościowo, co należy łączyć ze spadkiem cen i rosnącym przywozem przy obniżce wywozu. Dlatego też wolumenowo dynamika spadku była dwuipółkrotnie słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej.
W 2014 roku eksport cukru z Polski wyniósł 460,6 tys. ton, a jego wartość 216 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 9 i 30%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 469 €/t, czyli do około 1,96 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 68% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 531 €/t (-23% r/r), czyli po ~2,22 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał średnio po 339 €/t (-15% r/r), czyli po ~1,42 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Słowacja, Węgry i Litwa, a z krajów pozaunijnych Izrael, Kazachstan, Rosja i Algieria.

W 2014 roku import cukru do Polski wzrósł o blisko 4% do 203,9 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 7% do 109,5 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 537 €/t (-10% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 2,25 zł/kg. Głównym dostawcą cukru do Polski były kraje trzecie, skąd zakupiono 57% sprowadzonego cukru. Pozostała część pochodziła od unijnych partnerów. Z krajów trzecich cukier importowano po średnio 535 €/t (-5% r/r), czyli po około 2,24 zł/kg, a od unijnych partnerów po 540 €/t (-22% r/r, ~2,26 zł/kg). Najwięcej cukru sprowadzono z Sudanu, Mozambiku i Zimbabwe oraz z Niemiec i Francji. Trzy pierwsze z tych państw korzystają z bezcłowego dostępu do wspólnotowego rynku. W ramach UE handel jest bezcłowy. Na uwagę zasługuje fakt bardzo niewielkiej różnicy cen importowych cukru z krajów trzecich i z UE – unijny cukier bardzo silnie potaniał w ostatnich miesiącach.
W 2014 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, spadając o 17% r/r do 256,7 tys. ton i o 44% do 106,5 mln €.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA