Polska przekracza kwotę już „tylko” o 8,2%

To, że w sezonie 2014/2015 Polska przekroczy kwotę mleczną, wie chyba każdy. Pociesza jednak fakt, że wzrost wielkości dostaw powoli zwalnia i z wcześniej prognozowanej na ten okres 17% nadwyżki, teraz jest „tylko” 8,2%.

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR), w okresie od kwietnia do końca listopada 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 7,15 mln ton mleka, czyli o ponad 6% więcej, niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku.
Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 8 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 (kwiecień/marzec) wyniósł niecałe 73%. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na podobnym poziomie. W listopadzie do podmiotów skupujących dostarczono 811,9 mln kg mleka, czyli o 6,8% mniej niż miesiąc wcześniej i o 5,1% więcej niż przed rokiem. Szacunkowy przydział kwoty dostaw hurtowych na 8 miesięcy sezonu 2014/2015 to 6,61 mln ton (przy założeniu, że udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie ogółem będzie wynosił tak jak przed rokiem niecałe 1,5%), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 8,22%.

Z powyższych danych jasno wynika, że powoli wzrost wielkości dostaw wyhamowuje -jeszcze w okresie kwiecień–lipiec 2014 notowane było niemal 17% przekroczenie kwoty przy powyższych założeniach.

Według szacunków analityków ARR, jeśli dynamika skupu mleka będzie utrzymywała się na porównywalnym poziomie, może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 8% w roku kwotowym 2014/15, co skutkowałoby konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej w znacznie wyższej wysokości, niż jest to prognozowane na rok kwotowy 2013/2014. W Polsce produkcją mleka zajmuje się 144 tys. gospodarstw rolnych, czyli ok. 500 tys. osób. Obecnie szacuje się, że kary za bieżący sezon (2014/2015) mogą wynieść od 800 mln do 1 mld PLN. Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2014/2015 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Bieżący sezon jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne limity produkcyjne.
W obecnie trwającym ostatnim roku kwotowym 2014/2015, wraz z końcem roku upłynął termin składnia wniosków o konwersję kwoty indywidualnej. Do końca tego roku można jeszcze składać wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej, a do 28 lutego 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej oraz dokonać zmiany podmiotu skupującego.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA