Polska największym producentem pszenżyta, od lat…

Pomimo wyraźnej od kilku lat tendencji spadkowej w produkcji pszenżyta, Polska nadal pozostaje największym producentem na świecie. Również w tym roku nasza pozycja wydaje się niezagrożona. Prognozy produkcji tego zboża na rok 2013 wynoszą między 3,6 a 3,8 mln t, czyli o 7,5–13,5% więcej niż przed rokiem.

Na niższy poziom ubiegłorocznych zbiorów pszenżyta wpływa miały znaczne straty zimowe. Powierzchnia zbioru ziarna była o 22% niższa niż rok wcześniej i po raz pierwszy od wstąpienia Polski do UE – spadła poniżej 1 mln ha do poziomu  0,99 mln ha. Po raz pierwszy odkąd nasz kraj wstąpił do UE, powierzchnia ta spadła poniżej 1 mln ha. Plony na poziomie 3,38 t/ha były zbliżone do średniej z poprzednich pięciu lat. Niższa powierzchnia zbiorów i dość dobre plony, dały w rezultacie produkcję na poziomie 3,35 mln t, czyli o 21% mniejszą niż w 2011 r. i najmniejszą od 2006 r.
Zgodnie z szacunkami GUS, powierzchnia upraw pszenżyta w bieżącym roku wynosi około 1,10 mln ha (10% więcej niż w roku ubiegłym). 
W ostatnich kilku latach wyraźnie zauważalny jest trend spadkowy w powierzchni i zbiorach pszenżyta. Przeciętna powierzchnia zbiorów pszenżyta w latach 2005-
11 wynosi prawie 1,3 mln ha, czyli o 18% więcej niż szacunki GUS na sezon bieżący. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku systematycznie rósł areał przeznaczony pod produkcję pszenżyta, osiągając wielkość maksymalną w 2009 r. – 1,47 mln ha, przy poziomie produkcji 5,23 mln t. Od tego czasu powierzchnia i produkcja systematycznie spadają, a wzrost w bieżącym roku jest jedynie efektem statystycznym porównania z wyjątkowym rokiem 2012.
Mimo tych zawirowań na krajowym rynku produkcji pszenżyta, Polska pozostaje od kilku lat największym producentem na świecie. Druga i trzecia pozycja należą do Niemiec i Francji, przy poziomie produkcji w 2012 r. wynoszącym 2,3 mln t pszenżyta. Te kraje w bieżącym roku, przy założeniu przeciętnych zbiorów mogą wyprodukować około 2,2–2,3 mln t.
Według danych FAO za 2011 r. na kolejnych miejscach znajdowały się Białoruś z produkcją 1,3 mln t oraz Rosja i Chiny z produkcja około 0,5 mln t.
EG na podst. analiz BGŻ