Polska nadal będzie krajem wolnym od GMO

Rada Ministrów  24 listopada przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

– Wprowadzone rozwiązania zapewnią, że Polska nadal będzie wolna od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Nowe regulacje zwiększą bezpieczeństwo ludzi i zwierząt tworząc ochronę przed niekontrolowanym występowaniem GMO, a więc także przed wpływem takiego występowania na lokalne produkty rolne. To z kolei pozwoli na szeroką promocję polskich produktów spożywczych, jako wolnych od GMO. Projekt jest zgodny z dyrektywami unijnymi  – informuje Kancelaria Premiera Rady Ministrów.

Źródło: KPRM