Polska na 3. miejscu pod względem wielkości pogłowia świń

Przeprowadzona w 18 państwach członkowskich UE analiza liczebności pogłowia trzody chlewnej w grudniu 2009 roku, wskazuje na stabilizację liczebności stada świń, informuje FAMMU/FAPA. To dobra prognoza zahamowania tendencji spadkowych, które obserwowano w ciągu ostatnich kilku lat. Spośród analizowanych państw, zdecydowany prym w wielkości stada trzody wiodą Niemcy, a następnie Francja, Polska, Dania i Holandia.

Analizę przeprowadziła niemiecka agencja monitoringu rynków i cen – AMI, a badania prowadzono w 18 państwach – reprezentujących 70% całkowitego pogłowia trzody we Wspólnocie. Zanotowana liczebność stad wynosi 107,44 mln szt. a dość duże rozbieżności zależne są od monitorowanego kraju. Największe spadki pogłowia wystąpiły w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Polski i Litwy, największy wzrost notowano w Niemczech, Danii i Holandii.

Niemcy stały się w 2009 r. największym na świecie eksporterem wieprzowiny, wyprzedzając USA – dotychczasowego potentata. Od stycznia do listopada 2009 r. niemiecki eksport tego gatunku mięsa wzrósł o 5% do wielkości 1,29 mln ton, w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Dalsze miejsca wśród największych eksporterów również zajmują kraje UE (3. Dania, 4. Hiszpania i 6. Holandia), co potwierdza dominację UE wśród światowych eksporterów wieprzowiny. USA i Kanada (odpowiednio drugie i piąte miejsce) zanotowały w 2009 r. spadki wywozu o 16% i 2%. Na zmniejszenie znaczenia tych krajów w globalnym eksporcie miały wpływ kryzys ekonomiczny oraz restrykcje importowe, głównie ze strony Chin i Rosji.
Źródło: FAMMU/FAPA