Polska na 24 miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności 2012

Znamy już wyniki Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności opracowanego przez Economist Intelligence Unit we współpracy z firmą DuPont oraz międzynarodowymi ekspertami. Polska znalazła się na 24 miejscu Indeksu, w którym zostało uwzględnionych 105 krajów. Mocne strony Polski to wysokie standardy żywieniowe, obecność programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe oraz systemów finansowania dla rolników, bezpieczeństwo żywności, a także niski wskaźnik występowania niedożywienia.

Ogłoszony w dniu 10 lipca Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), dotyczy kluczowych kwestii związanych z takimi czynnikami, jak osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo. Wyniki Indeksu obejmują 105 krajów świata i będą na bieżąco aktualizowane.
W ogólnym rankingu Polska uzyskała 72,3 pkt. i tym samym znalazła się na 24 miejscu, tuż za Czechami (23 miejsce, 73,5 pkt.), ale przed Węgrami (25 miejsce, 70,7 pkt.) oraz Słowacją (27 miejsce, 68,8 pkt.). Na pierwszym miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone z 89,5 pkt., a zaraz za nimi znalazła się Dania, Norwegia, Francja. Niemcy znalazły się na 10 miejscu, natomiast Ukraina na 44.
Ranking został podzielony na trzy główne kategorie: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Polska we wszystkich z nich wypadła na mniej więcej równym poziomie, zdecydowanie ponad średnią światową.

Mocne strony Polski
Mocne strony Polski to wysokie standardy żywieniowe, obecność programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe oraz systemów finansowania dla rolników, bezpieczeństwo żywności, a także niski wskaźnik występowania niedożywienia.
Osiągalność cenowa
W tej kategorii Polska najlepiej wypadła pod względem obecności programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe oraz programów wsparcia finansowego dla rolników, uzyskując 4 punkty na 4 możliwe.
Dla porównania na Ukrainie jest dużo mniej niż w Polsce programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe (3 punkty na 4) oraz dopłat dla rolników (3 punkty na 4). Natomiast odsetek ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa wynosi w Polsce 0,2 proc., czyli tyle samo, co na Ukrainie.
W kategorii Osiągalność cenowa” Polska uplasowała się pod względem produktu krajowego brutto na osobę na poziomie 20,060 USD, natomiast w Stanach Zjednoczonych wyniósł on 48,180 USD, a w Niemczech 39,010 USD. Tymczasem na Ukrainie PKB wynosi jedynie 7,210 USD, podczas gdy średnia światowa to 13,644.1 USD.
Dostęp do żywności
Wystarczające dostawy żywności to atut Polski – w tej subkategorii zdobyła 87 punktów na 100, czyli 29,7 proc. powyżej średniej. Ma również niezłą infrastrukturę rolniczą (60,2 pkt. na 100) oraz posiada odpowiednie magazyny na zboża (1 pkt. na 1).
Jeśli chodzi o dostęp do żywności, najgorzej została oceniona infrastruktura drogowa – Polska otrzymała jedynie 1 punkt na 4 możliwe, co plasuje ją 15,7 proc. poniżej średniej. Słabiej wypadła Ukraina – otrzymała ona 0 punktów, co oznacza, że znajduje się 40.7 proc. poniżej średniej. Dla porównania Niemcy otrzymały 3 na 4 punkty i są 34,4 proc. powyżej średniej.
Natomiast w subkategorii “stabilność polityczna” Polska uzyskała 25 punktów na 100 (gdzie 100 punktów oznacza najwyższe ryzyko niestabilności). W tej subkategorii Niemcy uzyskały 20 punktów, natomiast Ukraina 55 punktów, co plasuje ją 9 proc. powyżej normy, która wynosi 46,9 pkt.
Jakość i bezpieczeństwo
W tej kategorii Polska również osiągnęła dobry wynik. Otrzymała 100 proc. punktów w takich subkategoriach, jak normy żywieniowe, krajowe wytyczne dietetyczne, dostępność witaminy A, bezpieczeństwo żywności, agencje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny żywności. Co ciekawe, w subkategorii “bezpieczeństwo żywności” Polska wypadła lepiej niż lider rankingu, czyli Stany Zjednoczone – otrzymała bowiem 100 pkt., a USA 99,3 pkt. na 100.
Poniżej średniej Polska wypada jedynie pod względem obecności żelaza w warzywach – na jedną osobę przypada tutaj 9,9 miligrama na osobę na dzień, podczas gdy średnia światowa to 11,1 miligrama.
Z jednej strony cieszy wysoka pozycja Polski w Indeksie, z drugiej widać, jakie elementy są najsłabszymi ogniwami związanymi z bezpieczeństwem żywności – komentuje wyniki dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk z Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW. – Widać, że wysoka pozycja Stanów Zjednoczonych oraz krajów Europy Zachodniej i Skandynawii wynika nie tylko z jakości żywności, ale również aspektów takich jak dostęp do żywności, infrastruktura drogowa czy możliwość zaopatrzenia, które często są pomijane na krajowym forum w kontekście bezpieczeństwa żywności. Jak dotąd brakowało systematycznych badań dotyczących bilansów produkcji i spożycia żywności, prowadzonych na poziomie krajowym i światowym. Indeks zaspokoił braki danych w tym zakresie – dodaje.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), opracowany przez Economist Intelligence Unit, dotyczy kluczowych kwestii związanych z takimi czynnikami, jak przystępność cenowa oraz dostępność, osiągalność i jakość żywności w 105 krajach świata. Index jest dynamicznym ilościowo i jakościowo modelem złożonym z ponad 25 wskaźników, pozwalających zmierzyć czynniki decydujące o bezpieczeństwie żywności zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.
Bezpieczeństwo żywności to wyzwanie globalne, wymagające multidyscyplinarnego podejścia. Obejmuje ono wiele obszarów, które powinny być połączone, aby móc podążać w jednym kierunku – mówi Piotr Gill, Dyrektor Generalny DuPont w Polsce. – Nasz punkt widzenia w DuPont zakłada, że populacja ma zapewnione bezpieczeństwo żywności, jeśli ludzie mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczająco bezpiecznego i pożywnego jedzenia, koniecznego do zaspokojenia ich preferencji i potrzeb żywieniowych, niezbędnych do prowadzenia aktywnego i zdrowego życia. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności, bezpłatnie i powszechnie dostępny dla wszystkich, który ma służyć łączeniu wysiłków zmierzających do osiągnięcia bezpieczeństwa żywności na świecie – dodaje.
Choć bezpieczeństwo żywności jest przedmiotem badań wielu organizacji na całym świecie, Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności wyróżnia się z dwóch powodów. Po pierwsze, badanie obejmuje nie tylko kwestie związane z problemem głodu, ale również podstawowe czynniki w decydujące o zagrożeniu niedoborem żywności. Po drugie, Indeks wykorzystuje współczynniki korygujące poziom cen żywności w celu zbadania ryzyka, z jakim muszą zmierzyć się poszczególne kraje na przestrzeni całego roku.

Kluczowe wnioski Indeksu
Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia i Francja są najbardziej bezpiecznymi krajami w zakresie dostępu do żywności. Na wysoką pozycję tych państw w rankingu złożyło się połączenie wystarczających dostaw żywności, wysokich dochodów mieszkańców, niskich wydatków na jedzenie (w stosunku do innych nakładów w domowym budżecie) oraz znaczących inwestycji w badania i rozwój rolnictwa.
Średnio 1200 kalorii więcej przypada dziennie na jedną osobę w krajach rozwiniętych niż w gospodarkach o niskim poziomie dochodu. Człowiek potrzebuje średnio 2 300 kalorii na dzień, żeby prowadzić zdrowe i aktywne życie. W krajach zamożnych jest tyle żywności, żeby jedna osoba mogła jadać średnio o 1 100 kalorii powyżej minimalnego poziomu. W krajach o niskich dochodach, niedobory żywności znajdują się na poziomie niższym o 100 kalorii od przyjętej normy.
Kilka subsaharyjskich krajów Afryki, które znalazły się na końcowych miejscach w Indeksie, w tym Mozambik, Etiopia, Rwanda i Niger, w ciągu najbliższych dwóch lat znajdzie się wśród krajów najszybciej rozwijających się. Chociaż państwa te są wciąż bezwzględnie biedne, to ich rosnące dochody wskazują, że w nadchodzących latach o wiele łatwiej będą one mogły sprostać problemom związanym z bezpieczeństwem żywności.
Kilka wskaźników dotyczących polityki żywnościowej i odżywiania, w tym dostęp do dopłat dla rolników, obecność programów związanych z bezpieczeństwem żywieniowym, zawartość białka i zróżnicowanie diety, są głęboko powiązane z ogólnym bezpieczeństwem żywnościowym. Rząd może mieć większy wpływ na poprawę sytuacji w tych dziedzinach, niż w przypadku bardziej strukturalnych wskaźników, jak dochód na osobę.
W Chinach wystąpiły najmniejsze wahania produkcji rolnej w ciągu ostatnich 20 lat, natomiast w trzech krajach Północnej Afryki – w Maroku, Tunezji i Algierii – największe. Kraje o dużych wahaniach w rocznej produkcji rolnej zostały zakwalifikowane jako bardziej narażone na braki żywności i zostały słabiej ocenione w indeksie.
Narody, które mają najlepszy dostęp do żywności wypadają dużo słabiej jeśli chodzi o obecność mikroelementów w żywności. Z dziesięciu krajów najwyżej notowanych w Indeksie, tylko Francja znalazła się w pierwszej dziesiątce jeśli chodzi o dostępność mikroelementów w żywności. W wielu krajach rozwiniętych, ten czynnik został oceniony najgorzej, np. Niemcy w ogólnym rankingu plasują się na 10 miejscu, ale jeśli chodzi o mikroelementy są dopiero na miejscu 43. Taki słaby wynik to przede wszystkich rezultat małej zawartości żelaza w warzywach, jak zostało to zaprezentowane w Food Balance Sheets Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
Kraje śródlądowe wypadły w Indeksie prawie tak dobrze, jak te usytuowane na wybrzeżach. Dwadzieścia dwa śródlądowe kraje zdobyły średnio tylko o siedem punktów mniej od tych, które posiadają dostęp do morza. To sugeruje, że chociaż małe kraje nie posiadające morskich portów mogą być szczególnie podatne na wstrząsy, jeśli chodzi o żywność, to bycie krajem śródlądowym nie przekłada się na znaczne zmniejszenie stopinia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do żywności.
O Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności pisaliśmy tutaj: http://wrp.pl/Indhold/sider/show_article-7/default.aspx?id=10528