Polska może zostać europejskim liderem produkcji ekożywności

Wzrasta w naszym kraju popyt na ekologiczną żywność, a wraz z nim jej produkcja. Polska może zostać liderem wśród wytwórców zdrowego jedzenia.

Zapotrzebowanie na ekologiczną żywność skoczyło w 2014 r. o 20 procent. Gospodarstwa rolne, widząc taką sytuację, przestawiają się na ekoprodukcję i uzyskują certyfikaty producenta żywności ekologicznej. Analitycy szacują na 700 mln zł wartość tego rynku.
Mimo tego, 20-procentowego wzrostu w 2014 r., udział żywności ekologicznej w rynku rolno – spożywczym w Polsce to zaledwie 0,3 procent. W rozwiniętych państwach Europy i USA sięga 4 procent. Jednak eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 5 lat, ten udział w Polsce może sięgnąć nawet 10 procent. Z danych SGGW wynika, że już co dziesiąty Polak regularnie kupuje żywność ekologiczną. Decydującymi czynnikami w tym przypadku są smak, wysoka jakość i korzystny wpływ na zdrowie.

Tylko w 2015 r. rynek żywności ekologicznej powinien wzrosnąć o 10 procent, ze wspomnianych 700 do 770 mln zł. Składa się na to nie tylko edukacja, a czasem zwykła moda, ale także z drugiej strony, coraz lepsza podaż i promocja zdrowego trybu życia, którego nieodzownym czynnikiem jest właściwe odżywianie.
Co prawda rosnący rynek oznacza jednocześnie spadające ceny, niemniej należy się spodziewać, że kolejne gospodarstwa będą zdobywały certyfikaty producenta zdrowej żywości, widząc w tym dobry pomysł na dalszy rozwój swojego biznesu. Z danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wynika, że pod koniec 2014 r., w Polsce działało 426 certyfikowanych przetwórni. To prawie 5-procentowy wzrost rok do roku. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska już należy do liderów produkcji żywności, można oczekiwać podobnego rezultatu za kilka lat w ekoprodukcji artykułów spożywczych.

K. Madeja/Źródło: Bankier.pl