Polska – kraj o dużym potencjale w obszarze biogospodarki

Według najnowszego raportu Bio-based Industries Consortium (BIC) – Polska jest krajem o dużym potencjale w obszarze biogospodarki. Nasz kraj jest potentatem w produkcji wysokiej jakości żywności i ma duże zasoby biologiczne, żeby stać się ważnym punktem na biogospodarczej mapie Europy. Jednakże potrzebna jest strategia, edukacja, innowacje i konkretne działania.

Biogospodarka, czyli przemysł oparty na surowcach pochodzenia biologicznego i biotechnologii, jest stosunkowo nowym pojęciem, które nabiera coraz większego znaczenia w rozwoju państw i regionów. Unia Europejska dostrzega ten sektor i buduje strategię rozwoju opartą również o biogospodarkę. Mimo że Polska nie opublikowała jeszcze swojej strategii w tym obszarze, elementy przemysłu opartego na biotechnologii są ważnym elementem polskich strategii inteligentnej specjalizacji. Co więcej, polskie władze aktywnie promują synergię i działania związane z biogospodarką, o czym świadczy list intencyjny podpisany przez BIC, BBI JU oraz osiem polskich województw.

Biogospodarka w Polsce skupia się wokół tradycyjnych sektorów: rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa spożywczego. Jest to ważna gałąź krajowej gospodarki, odpowiedzialna za niemal 20% zatrudnienia oraz 10% całkowitej wielkości produkcji. Polska jest na siódmym miejscu w Europie jeśli chodzi o wartość sektora rolniczego (w czołówce są Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania) i zajmuje czwarte miejsce wśród krajów UE w produkcji rzepaku. Rolnictwo w Polsce jest głównym źródłem biomasy – 76% biomasy pochodzi właśnie z tego sektora. Biogospodarka odgrywa w Polsce coraz większą rolę i stanowi istotny element Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Produkcja oparta na biotechnologii w znaczącym stopniu zależy od innowacji, dlatego Polska powinna podjąć w tym obszarze szereg strategicznych działań. Niewystarczające działania w tym zakresie mogą być związane z małą wiedzą na temat potencjału bioprzemysłu oraz inicjatyw prowadzonych przez takie organizacje jak BIC i BBI JU, które nie tylko promują, ale również wspierają rozwój biogospodarki.

– Przygotowany przez nas raport pokazuje ogromny potencjał rozwoju biogospodarki w Polsce. Polska jest w trakcie przygotowania narodowej strategii rozwoju w tym obszarze. BIC i BBI JU chcą aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju i wykorzystania potencjału europejskiej biogospodarki – mówi  Dirk Carrez, dyrektor Generalny BIC.

Jeszcze w tym roku przedstawiony zostanie plan działania, który ma pomóc w rozwoju bioprzemysłu w Polsce. W lipcu 2018 r. podczas wizyty w Polsce przedstawiciele BIC będą budować świadomość potencjału biogospodarki i integrować uczestników rynku w budowaniu tego obszaru gospodarki.

Zgodnie z planem koordynacji i wsparcia, BBI JU planuje jeszcze w tym roku opublikowanie analogicznych raportów dla krajów bałtyckich, zaś do połowy 2020 roku pod lupę zostanie wziętych 5 kolejnych krajów europejskich.

Bio-based Industries Consortium (BIC) jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje prywatny sektor w inicjatywie Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), powstałej w ramach parterstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Komisją Europejską. Projekt o wartości 3,7 miliarda euro ma wspierać inwestycje w innowacyjne technologie i rozwiązania, które umożliwią wytwarzanie wysokiej jakości bioproduktów, a także w projekty badawcze i promocję biogospodarki.

BIC tworzy szerokie partnerstwo skupiające sektor rolny, rolno-spożywczy, leśny, celulozowo-papierniczy, chemiczny, energetyczny oraz inne sektory produkcyjne. Z ponad 200 członkami, w tym dużymi firmami, MŚP, klastrami MŚP, RTO, uniwersytetami, platformami technologicznymi i stowarzyszeniami w całej Europie, BIC stanowi unikatową platformę dla międzysektorowych i multidyscyplinarnych badań i ekspertyz dotyczących przemysłu opartego na biotechnologiach.

Źródło: BIC