Polska jest atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności – wynika z raportu CK Puławy

Polska żywność to ogromny potencjał, który może nam zapewnić wysoką pozycję wśród producentów i dostawców artykułów rolno-spożywczych. Trzeba tylko wiedzieć, jak zadbać o odpowiednią strategię biznesową i marketingową.

W środę, 7.października 2015 roku w Lublinie odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego zaprezentowano najnowszy raport “Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”.
Autorzy raportu, obecni na konferencji przedstawili zarówno znaczące fakty dotyczące produkcji żywności w Polsce, jak i szanse, jakie stoją przed polskim rynkiem rolno-spożywczym. Nasz kraj jest ogromnym potentatem w kwestii produkcji i dostaw żywności. Potrzebna jest jednak wiedza i odpowiednie działania, dzięki którym staniemy się konkurencyjni na zagranicznych rynkach.

Zaprezentowany raport to już druga taka publikacja Centrum Kompetencji Puławy, wydana pod honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego oraz Fertilizers Europe. Autorami są prof. dr hab. inż. Janusz Igras, dr Zenon Pokojski, Wojciech Nalazek i prof. dr hab. Andrzej Kowalski. Według nich, kluczowym wyzwaniem stojącym przed nami jest budowa przewagi konkurencyjnej nie tylko w Europie ale i na rynkach wschodzących.

Koncentrujemy się na tym obszarze, który traktuje rolnictwo jako biznes – podkreślił prof. dr hab. inż. Janusz Igras. – Polska ma szansę stać się znaczącym dostawcą żywności – dodał. Obecni na konferencji Porfesor Igras i doktor Zenon Pokojski zwrócili uwagę na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce, ale też na zróżnicowanie w tym względzie w zależności od regionu kraju. Takie rozdrobnienie może wpływać na ich mniejszą konkurencyjność.

Przyznali oni, że Wspólna Polityka Rolna nie sprzyja teraz rozwojowi rolnictwa i innowacyjności. Podkreślili oni, że WPR raczej utrwala dotychczasowe schematy i podąża utartymi szlakami.
Polskie rolnictwo uległo ogromnemu przeobrażeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Stało się motorem krajowego eksportu. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie, a pod koniec 2015 r. wyniesie co najmniej 25 mld euro. Jesteśmy w tej dziedzinie potęgą i przykładem jak najlepszego wykorzystania dopłat do produkcji rolnej – mówił podczas prezentacji opracowania prof. Janusz Igras, dyrektor naukowy w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Autorzy raportu przedstawili również wyniki zleconych badań socjologicznych przeprowadzonych wśród producentów rolnych. Wynika z nich, że chcą oni się kształcić w kierunku zarządzania swoimi gospodarstwami i produktami. Są to głównie młodzi przedsiębiorcy, którzy rolnictwo traktują jak biznes i widzą w nim szansę na sukces zawodowy. Badania przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych pokazują też, że polscy przedsiębiorcy rolni są świadomi wysokiej jakości swoich produktów, a to wg autorów raportu, jest bardzo optymistyczną prognozą na przyszłość. Bardzo ważne jest też, że rodzimi przedsiębiorcy mają coraz większa świadomość, że liczy się nie najniższa cena, a jakość produktów.

Eksport polskiej żywności stale się zwiększa, a zagraniczni odbiorcy są coraz bardziej nią zainteresowani. Istotę brand marketingu i obecności na nowych rynków zbytu tłumaczył dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji Puławy. – Właśnie teraz, gdy dużo i dobrze eksportujemy, musimy intensywniej pracować nad naszymi markami, które zapewnią nam bezpieczeństwo w przyszłości. W interesie polskiej gospodarki leży też, żeby nasze firmy docierały z produktami sektora rolno-spożywczego na nowe rynki zbytu, również te odległe geograficznie. To jest prawdziwe wyzwanie na przyszłość – mówił dr Pokojski.
Renata Struzik