Polska jako kraj bezpieczny żywnościowo

We wtorek, 14. lipca firma DuPont zorganizowała w siedzibie PAP-u w Warszawie coroczną konferencję, podczas której podsumowała Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego oraz pozycję Polski w tym zestawieniu.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) został opracowany po raz pierwszy na zlecenie firmy DuPont przez Economist Intelligence Unit (EIU) w 2012 roku. – Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego składa się z trzech podstawowych kategorii. Jest to osiągalność cenowa dostępność oraz jakość i bezpieczeństwo – tłumaczył Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland.

Czynniki te są badane w 109 krajach na podstawie analizy 28 czynników pomiaru. Kraje, które są analizowane są podzielone na 6 regionów: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Bliski Wschód i kraje Afryki Północnej, Afryka Subsaharyjska oraz Azja i Australia. Informacje, na podstawie których GFSI bada poszczególne kraje, są zbierane z różnych organizacji, między innymi ONZ, MFW, FAO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego.

Jak w tym zestawieniu przedstawia się Polska? Przede wszystkim, warto podkreślić, że jesteśmy jednym z czterech krajów europejskich, w których bezpieczeństwo żywnościowe wzrosło. Poza nami, tendencję wzrostową bezpieczeństwa żywnościowego w Europie wykazują Irlandia, Białoruś i Rumunia. Wynik dla Polski jest o 0,5 pkt. lepszy w porównaniu z rokiem ubiegłym i wzrósł w sumie o 2 pkt. w ostatnich czterech latach. W skali 0-100 Polska w tym roku otrzymała 74,2 pkt, co daje nam 28. miejsce wśród 109 krajów z całego świata i 17. miejsce w Europie, tuż za Czechami i przed Grecją. Najlepszy wynik osiągnęła Irlandia (85,4 pkt.), która wyprzedziła ubiegłorocznego lidera – Austrię (obecnie 85,1 pkt.).

Mamy wiele punktów, którymi możemy się pochwalić. Te 28 czynników oceniane są w skali od zera do stu punktów i mamy 4 czynniki, które są bardzo pozytywne, ponieważ Polska jest w nich oceniona na sto punktów. Są to programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp rolników do finansowania, standardy żywienia oraz bezpieczeństwo żywności – opowiadał Piotr Gill. Poza wymienionymi, Polska również bardzo pozytywnie została oceniona w kategorii udział osób znajdujących się poniżej linii ubóstwa, straty żywności, wystarczalność dostaw, czy udział wydatków na żywność w domowym budżecie. W Polsce poziom strat żywności zmniejszył się, dzięki czemu otrzymała 90 pkt. na 100 możliwych. Znalazła się nawet w pierwszej siódemce krajów europejskich, które najbardziej poprawiły wyniki w tym zakresie. W porównaniu do 2014 roku uzyskała wzrost punktacji o 8,1 pkt. Najlepsze wyniki w tej kategorii mają kraje o wysokich dochodach, takie jak Finlandia, Singapur, Stany Zjednoczone i Australia.

Po raz czwarty Polska jest bardzo nisko oceniana, jeśli chodzi o wydatki publiczne na badania i rozwój w rolnictwie – dodał dyrektor generalny DuPont Poland. W tej kategorii uzyskaliśmy tylko 12,5 pkt. Pocieszający jest jednak fakt, że światowa średnia w tym przypadku wynosi 14,9 pkt.

Polska najbardziej poprawiła swój wynik w obszarze dostępu do żywności. Punktacja wzrosła tu z 66,3 pkt. w roku ubiegłym do 70 pkt. obecnie, dzięki czemu kraj znajduje się na 25. miejscu na świecie w tej kategorii. Pod względem osiągalności cenowej żywności Polska spadła z 27. na 28. miejsce, mimo że wielkość tego wskaźnika zmieniła się nieznacznie i wyniosła 78,4 w stosunku do 78,6 pkt. w roku ubiegłym. 

W przypadku jakości i bezpieczeństwa żywności punktacja Polski jest stabilna. Utrzymuje się ona na podobnym poziomie od czterech lat, ale obecnie jest nieco niższa i wynosi 75 pkt. (mniej o 0,7 pkt. niż w roku ubiegłym). W tej kategorii Polska zajmuje 27. pozycję na świecie.

W ciągu ostatniego roku, bezpieczeństwo żywnościowe poprawiło się w prawie każdym regionie świata. Wpływ na to miał fakt, że w większości regionów utrzymany został trend ekspansji gospodarczej, nastąpił szybki wzrost w krajach rozwijających się (zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej) oraz spadły światowe ceny żywności. Europa jest jedynym regionem, w którym bezpieczeństwo żywnościowe pogorszyło się. Kraje Europy Zachodniej doświadczyły niewielkiego spadku bezpieczeństwa żywnościowego.

Po raz kolejny pierwsze miejsce w Indeksie niezmiennie zajmują Stany Zjednoczone (89 pkt.). Na drugim miejscu znajduje się Singapur (88,2 pkt.), a na trzecim Irlandia (85,4 pkt.). Z kolei najniżej oceniane kraje w zestawieniu to: Burundi (25,1 pkt.), Czad (27,9) i Madagaskar (28,8).

Istotnym czynnikiem, poruszonym podczas konferencji, mierzonym przez GFSI jest otyłość. Jej poziom określany jest jako procent populacji powyżej 20 roku życia, która jest otyła. Otyłość rozumiana tu jest jako poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku (Body Mass Index – BMI) wynoszący powyżej 30. Polska jest tu niestety na 9. Miejscu wśród krajów europejskich, w których jest największy odsetek osób otyłych – 23,2%. Oznacza to, ze niemal co czwarta osoba pow. 20 roku życia w naszym kraju cierpi na tę przypadłość. Średnia dla Europy jest o 2,45% mniejsza. Osób otyłych jest najwięcej w Czechach (28,7%), Wielkiej Brytanii (24,9) i Rosji (24,9), a najmniej w Szwajcarii (14,9), Francji (15,6) i Danii (16,2).