Polska Izba Żywności Ekologicznej

Powstała Polska Izba Żywności Ekologicznej reprezentująca przedsiębiorców branży żywności ekologicznej. Jednym z głównych działań nowopowstałej organizacji jest popularyzowanie polskiego rolnictwa i niewykorzystanych jak dotąd możliwości, jakie daje nam nasza polska ziemia.

Poprzez kampanie społeczne, targi branżowe i inne wydarzenia chcemy wpływać na władzę i przepisy, aktywnie występując ze sprostowaniami w sprawie wszelkich zarzutów krytykujących żywność ekologiczną – zapewniają pomysłodawcy PIŻE.

Ich misją jest edukowanie polskiego społeczeństwa: czym jest żywność ekologiczna, gdzie jej szukać, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jak powinna być produkowana i oznakowana. Poprzez kampanie społeczne, targi branżowe zamierzają wpływać na władze i przepisy, kładąc szczególny nacisk na zasady certyfikacji i kontroli żywności ekologicznej. Jak zapewniają, przystąpienie do organizacji jest inwestycją w zdrowy ekologiczny tryb życia naszego otoczenia.  Jest to także okazją do upowszechniania polskiego rolnictwa ekologicznego oraz promowania działań poszczególnych członków Izby.

W celu przystąpienia do Izby należy wysłać scan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz uczestniczyć w pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby  23 czerwca o godzinie 11:00 na warszawskim BioBazarze na rogu ulic Żelaznej i Prostej.

Krzesimir Drozd