Polska Izba Żywności Ekologicznej

Z inicjatywy rolników, producentów i przetwórców powstanie Polska Izba Żywności Ekologicznej, której celem będzie przede wszystkim szerzenie wiedzy o żywności ekologicznej, promocja ekoproduktów i reprezentowanie interesów branży. Walne zgromadzenie i wybór władz organizacji planowane jest na 23 czerwca 2016.

Jak udało się nam ustalić członkami izby mogą zostać: jednostki certyfikujące, rolnicy ekologiczni, przetwórcy i konfekcjonerzy, dystrybutorzy oraz sklepy z żywnością ekologiczną.

Polska Izba Żywności Ekologicznej będzie promować żywność ekologiczną w mediach oraz aktywnie występować ze sprostowaniami w sprawie wszelkich zarzutów i artykułów krytykujących żywność ekologiczną – zapowiadają pomysłodawcy powstania tej organizacji. Jednym z nich jest Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet S.A.