Polska Izba Nasienna o rynku nasion

W dniach 25-26 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Nasiennej. Pierwszego dnia obrad odbyły się wybory nowych władz Izby, w wyniku których funkcję Prezesa objął dr Karol Marciniak – Prezes Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni.

Członkowie Izby nadając tytuły Honorowych Członków Izby uroczyście pożegnali założyciela PIN, pełniącego od 16 lat obowiązki Prezesa prof. Karola W. Duczmala, oraz mgr Andrzeja Szymańskiego, Dyrektora biura PIN od początku jej istnienia. Godność tę otrzymał również dr Piotr Mendelewski – kierownik Wojewódzkiego Laboratorium Oceny Nasion w Poznaniu.

Drugiego dnia swoje prezentacje przedstawili goście specjalni. Marcel Bruins – Sekretarz Generalny Intenational Seed Federation omówił rolę i znaczenie sektora nasiennego w redukcji głodu na świecie. Zdaniem Pana Bruinsa obecnie w krajach rozwijających się, wzrost plonu w 90% zawdzięcza się postępowi hodowlanemu. Zaznaczył również, że podczas gdy nauki rolnicze pozwalają stworzyć optymalne warunki wzrostu i rozwoju roślin, to hodowla zmienia całe rośliny, oferując nam szeroką gamę nowych możliwości, a potencjał tych zmian jest nieograniczony. Garlich von Essen – Sekretarz Generalny European Seed Association przedstawił plany legislacyjne Unii Europejskiej dotyczące wyłącznego prawa oraz prawa nasiennego. Rozpatrywane, jako jeden z wariantów, wprowadzenie zbyt liberalnych przepisów (zniesienie badań OWT, brak rejestracji odmian, ustanowienie osobnych zasad dla rynku nieprofesjonalnego) niesie za sobą wielkie ryzyko niesprawdzonych nasion dla rolnika a także ryzyko nierównej konkurencji dla przedsiębiorstw hodowlano – nasiennych, braku niezależnych instytucji opiniotwórczych – w konsekwencji brak obiektywnej informacji dla rolników, rozprzestrzenianie się chorób kwarantannowych. Zaznaczył również, że oczekiwania społeczeństwa (zdrowa żywność, zachowanie bioróżnorodności, ochrona środowiska naturalnego) mogą zostać zaspokojone jedynie poprzez wprowadzenie regulacji prawnych zezwalających na wykorzystanie nowoczesnych technologii hodowlanych.

Pan Paweł Kochański – Prezes Agencji Nasiennej Sp. z o. o. przedstawił podstawy ochrony prawnej odmian roślin i jej wpływ na funkcjonowanie rynku nasiennego w Polsce. Prezes Kochański prezentując kalkulację porównawczą wykazał większą opłacalność stosowania nasion kwalifikowanych niż materiału ze zbioru. Wymiana materiału siewnego w Polsce szacowana jest na około 10%, co stawia nas na ostatnim miejscu w Europie i nie pozostaje bez wpływu na jakość polskiej produkcji.
Źródło: PIN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności