Polska Izba Mleka dyżuruje

Polska Izba Mleka przeprowadziła kolejny dyżur ekspercki z zakresu Znakowania produktów mleczarskich oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi”.”

W dniach 07-18.11 br. Polska Izba Mleka zorganizowała swoim członkom dyżur ekspercki
z zakresu Znakowania produktów mleczarskich oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi”.

W czasie dyżuru zostały skierowane do eksperta liczne pytania nt. znakowania. Każda firma zrzeszona w PIM miała możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat tego, jakie oświadczenie żywieniowe i zdrowotne można nanosić na etykiecie wyrobów poprzez konsultacje na temat prawidłowości oraz konieczności zamieszczania różnorodnych zapisów na etykiecie opakowania.

Każda firma, która zadawała pytania ekspertowi otrzymała wyczerpujące odpowiedzi.
Z analizy kwestionariuszy badających poziom satysfakcji wynika, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni z konsultacji prowadzonych podczas dyżuru oraz wyrazili zainteresowanie oraz chęć uczestnictwa w kolejnych organizowanych dyżurach. Stwierdzili, iż uzyskane informacje były przygotowane w sposób jasny i zrozumiały a ekspert wykazał się odpowiednią znajomością tematyki dyżuru.

Polska Izba Mleka już od 5 grudnia przeprowadza następny dyżur ekspercki z zakresu “Znakowania środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów”. Członkowie PIM mogą zgłaszać nowe zapytania z przedmiotowego tematu do 16 grudnia br.

W przyszłym roku Polska Izby Mleka wyda opracowanie z prowadzonych dyżurów, gdzie opublikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.