Polska Grupa Energetyczna: Największy kocioł do spalania biomasy

Największy w Polsce kocioł do spalania biomasy powstaje w PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra. Do końca 2012 r. PGE Polska Grupa Energetyczna zainwestuje ponad 730 mln zł na przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii, jak podała spółka w komunikacie. Oprócz kotła na biomasę mają powstać instalacje odsiarczania spalin, które pozwolą ograniczyć emisje CO2, SO2 i pyłu. Budowa kotła obliczona jest na 435 mln zł i zostanie zakończona w 2011 r.

Koszt budowy instalacji odsiarczania spalin obliczono na ok. 300 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na 2012 r. W całej Polsce do 2012 r. PGE planuje zainwestować 38,9 mld zł w budowę nowych oraz modernizację istniejących mocy wytwórczych, w nowe technologie, aktywa dystrybucyjne, wydobywcze i wytwórcze.