Polska eksporterem zbóż

Polska po raz pierwszy od lat była w sezonie 2012/13 eksporterem netto ziarna zbóż, jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Z kraju wywieziono 3,8 mln ton ziarna, tzn. 2,5-krotnie więcej niż w sezonie 2011/12, w tym po 1,3 mln ton pszenicy i kukurydzy, a także ponad 400 tys. ton jęczmienia i prawie 600 tys. ton żyta.

Większość eksportu zrealizowano w pierwszej części sezonu, kiedy różnice cenowe między Polską a innymi krajami były większe. Import ziarna w tym czasie zmniejszył się do niespełna 800 tys. ton, podczas gdy w sezonie 2011/12 było to 1,90 mln ton. Sprowadzano głównie pszenicę i kukurydzę. Spośród produktów pierwotnego przetwórstwa zwiększył się eksport i import mąki i tzw. ziarna obrobionego inaczej, spadły natomiast obroty słodem. Niższe są obroty makaronem, a wyższe pieczywem i gotowymi paszami.
(eg)