Polska biotechnologia roślin w światowej czołówce

Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako pierwsi w Polsce odczytali genom rośliny. Dotychczas na świecie zsekwencjonowano około 40-tu genomów roślinnych.

Pierwszym genomem roślinnym zsekwencjonowanym (odczytanym) w Polsce jest genom chloroplastowy ogórka. Dotychczas na świecie odczytano informację genomu chloroplastowego u około 40-tu organizmów roślinnych. Odczytany genom jest jednocześnie pierwszym w świecie tak dokładnie zbadanym w rodzinie dyniowatych. Autorem tego osiągnięcia jest dr hab. Wojciech Pląder, kierownik Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w SGGW. Praca ta była podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego z biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Badania doktora Wojciecha Plądera udowodniły, że genom chloroplastowy ogórka ma 155 293 pary nukleotydów. Jego struktura ma wiele charakterystycznych szczegółów, ale najbardziej zbliżona jest do żeńszenia.

Zsekwencjonowanie genomu jest powszechnie uznawane za punkt wyjścia do opracowania najnowszych aplikacji sterujących wzrostem i rozwojem organizmów, w tym modyfikacji genetycznych. Doskonałym tego przykładem jest człowiek, którego genom odczytano w 2001 roku i od tego czasu w najlepszych czasopismach światowych niemal co tydzień pojawiają się intrygujące informacje, szczególnie z zakresu biomedycyny, które są efektem tego dokonania.

Szczegółowych informacji na temat swojego odkrycia i badań biotechnologicznych udziela dr hab. Wojciech Pląder, tel. 022 593 21 75 oraz 022 593 55 80, e-mail:wojciech_plader@sggw.pl.

BIOTECHNOLOGIA W SGGW: Studia stacjonarne, limit miejsc: 60, kwalifikacja: matura z biologii i (chemii lub matematyki lub fizyki), czas trwania studiów: 3,5 roku, uzyskany tytuł: inżynier.
SYLWETKA ABSOLWENTA: uzyskana w czasie studiów wiedza umożliwia absolwentom podjęcie pracy w firmach farmaceutycznych, zakładach przemysłu spożywczego, placówkach naukowych, zakładach biotechnologicznych lub podobnych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt.
Absolwenci są przygotowani do stosowania metod biotechnologicznych w działalności gospodarczej i badaniach naukowych, posiadają gruntowną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów leżących u podstaw biotechnologii jak i przedmiotów specjalizacyjnych, posiadają znajomość w zakresie selekcji i modyfikacji genetycznej (transformacji) organizmów dla potrzeb produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemysłu spożywczego.
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM BIOTECHNOLOGII
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
tel. 022 593 55 82, e-mail: msb@sggw.pl

dr inż. Krzysztof Szwejk
opr. MS