Polscy rolnicy inwestują

Jak wynika z przeprowadzonych przez DLG Trend Monitor, rolnicy z państw, które ostatnio dołączyły do UE, w najbliższej przyszłości planują duże inwestycje w swoje gospodarstwa, wierząc, że to pozwoli im pozostać konkurencyjnymi na runku z tzw. byłą 16.

Z ankiety wynika, że największe inwestycje w gospodarstwa planują polscy rolnicy. 31% z nich ma zamiar zainwestować w nowe traktory, 19% kombajny, 15% sprzęt uprawowy, gdzie dla porównania rolnicy z UK planują zainwestować odpowiednio: 20%, 5% i 4%.
Niemieccy i polscy rolnicy, analizując dalej ankietę, wierzą w dobrą przyszłość własnych gospodarstw. Kolejne pozycje zajmują rolnicy z UK, Francji i Czech i Bułgarii.
Rolnicy z Niemiec i Czech planują zwiększyć inwestycje w energie odnawialną, Niemcy o 20%, zaś Czesi 17,5%.
DLG Trend Monitor – ankietę wprowadzono w 2003 roku, a wyniki ankiety służą wyznaczaniu trendów w biznesie rolnym.
Ankietę zaprezentowano na Agrotechnice 2007, a przeprowadzeniem ankiety zajmował się Kleffmann Group. Więcej informacji, można znaleźć na stronie WWW.agritechnica.com