Połowa emerytury dla rolnika, jeśli jego współmałżonek pracuje…?

Jest już nowy prezydencki projekt ustawy o emeryturach i rentach. Jest on niekorzystny dla rolników, ponieważ w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego i wciąż prowadzi gospodarstwo rolne, to drugi, pomimo, że wiek emerytalny już ma, dostanie tylko połowę emerytury.

Samorząd rolniczy przekazał uwagi do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn jest zasadne, ale wcześniej koniecznie trzeba rozważyć skutki ekonomiczne takiej zmiany dla przyszłych emerytów. W uzasadnieniu do ustawy nie ma wyliczenia, o ile mogą się zmniejszyć świadczenia dla kobiet w przypadku gdyby, mogły one wcześniej przechodzić na emeryturę. Niejasny jest również zapis: „Ukończenie wieku emerytalnego daje kobietom możliwość decydowania o zakończeniu ich aktywności zawodowej, nawet jeżeli wiąże się to z otrzymywaniem niższych świadczeń emerytalnych, lecz jest rekompensowane innymi korzyściami osobistymi lub rodzinnymi.”

Z kolei zmiana nr 7 wprowadzona w art. 28 pogarsza dotychczasową sytuację rolników, którzy osiągają wiek emerytalny, chcą zaprzestać działalności rolniczej i pobierać emeryturę, jednak współmałżonek nie osiągnął jeszcze warunków uzyskania emerytury i nadal prowadzi gospodarstwo rolne. Według obowiązujących przepisów, rolnik emeryt otrzymywał emeryturę w całości. Przedstawiony projekt wprowadza zawieszenie wypłaty połowy emerytury.

Renata Struzik, źródło: KRIR